pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
60-lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
 
 

60-LECIE

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ORAZ KOMITET ORGANIZACYJNY


serdecznie zapraszają

na uroczystości w ramach obchodów 60-lecia WBiIŚ
20-21 października 2011 r.

60-lat WBiIŚ

Ogólny Program uroczystości
20.10.2011 r. - Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu
nadanie tytułu Doctor Honoris Causa prof. zw. dr hab. inż. Andrzejowi Królikowskiemu)
20.10.2011 r. - Wieczór inżynierski
21.10.2011 r. - Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału oraz wystawa dorobku i osiągnięć Wydziału (dydaktyczna, naukowa, wdrożeniowa)

Przedsięwzięcia powiązane z obchodami:
19.10.2011 r.- Msza w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Cerkwi św. Mikołaja w intencji pracowników i studentów
19-21.06.2011 r.- XVI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych”
9-12.10.2011r. - Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych oraz 13th German – Lithuanian – Polish Colloquium”


kontakt: mgr inż. Elżbieta Żebranowicz, mgr inż. Marta Konopacka tel. 85 746 70 95,
e-mail: wbis.jubileusz@pb.edu.pl


Patronat honorowy Jubileuszu 60-lecia
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Rektor Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko

Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno


Sponsorzy

UNIBEPkombinat

Jaz-Bud MPECMark-Bud

CEMEXCPJSEKO system

GAZEXHARSCOMAPEI

PALISANDERNOE

PERIŚlepskLogo Astwa