śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
60-lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
 
Aktualności dla Kandydatów
 
 
 
NOWY KIERUNEK - Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska
 

INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Poziom kształcenia: I stopień, 3,5 letnie. Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy: inżynier

Absolwenci tego kierunku zdobędą wykształcenie o charakterze szeroko profilowanym. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwi nabycie na studiach umiejętności pozwalające na analizy teoretyczno – doświadczalne poszczególnych procesów technologicznych, ich modyfikację, intensyfikację i optymalizację, jak również pozwoli na wykonywanie dokumentacji technicznej, formułowanie wymagań ilościowo – analitycznych, analizy zabezpieczeń systemów produkcyjnych zarówno w jednostkach ochrony zdrowia, jak i ochrony środowiska. Absolwenci będą przygotowani do pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają ochronę zdrowia i środowiska. Kształcenie na tym kierunku umożliwia zawodowe przygotowanie specjalistów inżynierii procesowej z zakresu medycyny i ochrony środowiska oraz w zakresie konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska, związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi: samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów praktycznych związanych z eksploatacją instalacji, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, jak również eksploatacją urządzeń ochrony zdrowia, praca w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji w ochronie środowiska i ochronie zdrowia, prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach ochrony środowiska  i ochrony zdrowia. Absolwenci inżynierii procesowej w ochronie zdrowia i środowiska uzyskują wiedzę z zakresu: elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa, inżynierii bioprocesowej, automatyzacji procesów, diagnostyki sprzętu medycznego oraz systemów ochrony środowiska, technologii i instalacji ochrony środowiska, aparatury kontrolno-pomiarowej. Są przygotowani do pracy w zapleczu technicznym służby zdrowia i ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych. Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym.