sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Branzowe Warsztaty Jezykowe Zajecia 2
 
 
 

Baner EFS

W terminie 19.11.2010 - 30.01.2011 odbyły się drugie branżowe warsztaty językowe z terminologii inżynierii środowiska w języku angielskim w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż".

Zajęcia prowadziła mgr Edyta Tołwińska. W ramach 27 godzin zajęć uczestnicy warsztatów poszerzyli znajomość języka angielskiego o słownictwo i terminologię specjalistyczną kierunku inżynieria środowiska. Tematyka warsztatów dotyczyła:

  • inżynieria środowiska – specjalizacje i zakres działania
  • recycling plastiku - technologie
  • zanieczyszczenie powietrza
  • fitoremediacja
  • zanieczyszczenie gleby
  • oczyszczalnie ścieków
  • rozwój zrównoważony
  • badania naukowe
  • „to be going to” dla wyrażenia czynności nieuniknionych.

Warsztaty zakończyły się testem sprawdzającym.