sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Branzowe Warsztaty Jezykowe Zajecia 3
 
 
 

Baner EFS

W terminie 09.05.2011 - 19.05.2011 odbyły się terenowe branżowe warsztaty językowe z terminologii inżynierii środowiska w języku angielskim w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż".

Warsztaty prowadziła mgr Monika Śleszyńska. W ramach 12 godzin terenowych warsztatów językowych studenci uczestniczyli w wyjeździe technicznym do Oczyszczalni Ścieków w Ełku, Oczyszczalni Hydroponicznej w Bargłowie Kościelnym oraz na obiekty hydrotechniczne (śluzy w Augustowie) w dniach 12-15 maja 2011 roku. Celem terenowych warsztatów językowych było podniesienie kwalifikacji językowych wybranej grupy studentów kierunku Inżynieria Środowiska. Językiem wykładowym warsztatów był język angielski, poziom B2.

Plan warsztatów obejmował:

 • zapoznanie się ze słownictwem związanym z oczyszczaniem ścieków
 • zapoznanie się ze słownictwem związanym z żeglugą śródlądową na przykładzie materiałów dotyczących Kanału Augustowskiego
 • związki wyrazowe wielorzeczownikowe, tzw. compound nouns
 • strona bierna w różnych czasach
 • słowotwórstwo – przekazywanie identycznych treści w różny sposób za pomocą przymiotników, przysłówków, rzeczowników abstrakcyjnych i agenturalnych
 • praca z tekstem – ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego: tzw. test luk, słowotwórstwo, test wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz i inne na przykładzie artykułów dotyczących poszczególnych etapów oczyszczania ścieków
 • ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego na przykładzie krótkich filmów dotyczących funkcjonowania oczyszczalni ścieków
 • praca w grupach – porównanie odwiedzanych oczyszczalni ścieków do kilku podobnych przedsiębiorstw na świecie
 • śluzy i tamy – rodzaje, zasady działania
 • prezentacja ustna dotycząca odwiedzanych miejsc
 • podsumowanie wiadomości, test sprawdzający słownictwo z zakresu oczyszczanie ścieków i żegluga śródlądowa.

 
galeria
 
Branżowe warsztaty językowe - zajęcia 3