sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Branzowe Warsztaty Jezykowe Zajecia 4
 
 
 

Baner EFS

W terminie 27.09.2011 - 30.09.2011 odbyły się drugie terenowe branżowe warsztaty językowe z terminologii inżynierii środowiska w języku angielskim w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż".

Warsztaty prowadziła mgr Monika Śleszyńska. W ramach 18 godzin specjalistycznych warsztatów doskonalenia umiejętności praktycznych studentów z warsztatami językowymi studenci uczestniczyli w wyjeździe technicznym do Ełku w dniach 27-30 września 2011 roku. Celem terenowych warsztatów językowych było podniesienie kwalifikacji językowych wybranej grupy studentów kierunku Inżynieria Środowiska. Językiem wykładowym warsztatów był język angielski, poziom B2.

Plan warsztatów obejmował:

  • zapoznanie się ze słownictwem związanym z inżynierią środowiska (kierunek studiów, oczyszczalnie ścieków, uzdatnianie wody, urządzenia sanitarne)
  • zapoznanie się ze słownictwem związanym z obiegiem wody w przyrodzie, rodzajami zbiorników wody, rodzajami jezior oraz procesami w nich zachodzącymi (np. próby wody, biodegradacja, samooczyszczanie wody)
  • strona bierna w różnych czasach
  • mowa zależna w różnych czasach
  • praca z tekstem – ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego: tzw. test luk, słowotwórstwo, test wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz i inne
  • ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego na przykładzie krótkich filmów oraz nagrań CD
  • poszerzenie znajomości słownictwa fachowego na przykładzie ćwiczeń leksykalnych
  • słowotwórstwo – kształty (przymiotniki i rzeczowniki związane z figurami geometrycznymi i bryłami), opisywanie budynków, przedmiotów o nietypowych kształtach na przykładzie zdjęć
  • praca w grupach – gry językowe (krzyżówki, kalambury, skojarzenia) oparte na słownictwie fachowym
  • podsumowanie wiadomości, test sprawdzający słownictwo z zakresu obieg wody w przyrodzie, rodzaje zbiorników wody, rodzaje jezior oraz procesy w nich zachodzące.

 
galeria
 
Branżowe warsztaty językowe - zajęcia 4