pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Dokumentacja prowadzonych przewodów doktorskich przez RW WBiIŚ PB
 
 
 
mgr inż. Joanna Kazimierowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Unieszkodliwianie przeterminowanych produktów spożywczych w procesie fermentacji metanowej

- Streszczenie

- Summary

Promotor w przewodzie doktorskim :

Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

dr hab. inż. Marcin Dębowski , Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszytnie - recenzja

Prof. dr hab. Kazimierz Szymański prof. zw. z Politechniki Koszalińskiej - recenzjamgr inż. Justyna Topolańska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Porównanie charakterystyk termicznych gruntowych powietrznych wymienników ciepła typu rurowego i płytowego

- Streszczenie

- Summary

Promotor w przewodzie doktorskim :

Prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Profesor Politechniki Warszawskiej - recenzja

dr hab. inż. Alicja Siuta – Olcha, Profesor Politechniki Lubelskiej - recenzja
mgr inż. Marek Motylewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną

- Autoreferat

Promotor w przewodzie doktorskim :

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Profesor  Politechniki Białostockiej

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

dr hab. inż. Janusz Chodur, Profesor Politechniki Krakowskiej  - recenzja

dr hab. inż. Irena Ickiewicz, Profesor Politechniki Białostockiej - recenzja
mgr inż. Piotr Żabicki

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza wielokryterialna w kształtowaniu przebiegu ogólnodostępnych dróg samochodowych

- Autoreferat

Promotor w przewodzie doktorskim :

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Profesor  Politechniki Białostockiej

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

dr hab. inż. Andrzej Zalewski, Profesor Politechniki Warszawskiej  - recenzja

dr hab. inż. Andrzej Kobryń, Profesor Politechniki Białostockiej - recenzja
mgr inż. Anna Justyna Werner-Juszczuk

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Modelowanie pól temperatury i przepływu ciepła w strukturach budowlanych z systemami ogrzewania płaszczyznowego

Streszczenie (j. polski)

Summary (English)

Promotor w przewodzie doktorskim :

dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko, Profesor  Politechniki Białostockiej

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

dr hab. inż. Alicja Siuta – Olcha, Profesor Politechniki Lubelskiej - recenzja

dr hab. inż. Leszek Laskowki, Profesor Politechniki Warszawskiej - recenzja
mgr inż. Anna Krupa

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Właściwości kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi

Autoreferat (j. polski)

Promotor w przewodzie doktorskim :

Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Prof. zw.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks, Prof. zw. z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN - recenzja

Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Prof. zw. z Politechniki Białostockiej - recenzjamgr inż. Damian Łukasz Siwik

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Interakcyjny, śledzący model obliczeniowy budynków głęboko posadowionych wraz z sąsiednią zabudową

Autoreferat (j. polski)

Promotor w przewodzie doktorskim :

Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski,  Prof. zw.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak z Politechniki Warszawskiej  - recenzja

dr hab. inż. Zenon Szypcio, Profesor Politechniki Białostockiej  - recenzja