śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Dyplom
 
 
 
Wraz ze złożeniem pracy dyplomowej do dziekanatu należy dostarczyć:
  1. Zaświadczenie o odbyciu praktyk przeddyplomowych ( dot. kierunków i stopni na których jest taka praktyka realizowana)
  2. 4 jednakowe zdjęcia do dyplomu w jęz. polskim w wym. 45 mm x 65 mm (zdjecie powinno być zgodne z wymogami Zarządzenia Nr 599 Rektora Politechniki Białostockiej*)
  3. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w jęz. angielskim (na prośbę studenta) + 1 zdjęcie w wymiarze j.w.
  4. Opłatę za druki dyplomu w jęz. polskim - 60 zł
  5. Opłatę za druk dyplomu w jęz. angielskim - 40 zł
Opłaty za druki dyplomu są wnoszone na konto Politechniki Białostockiej


Politechnika Białostocka WBiIŚ
PeKaO S.A.O/Białystok

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

Z dopiskiem: opłata za dyplom WBiIŚ


*wymogami Zarządzenia Nr 599 Rektora Politechniki Białostockiej odnośnie zdjęcia do dyplomu

Zdjęcia:

  1. na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu należy umieszczać identyczne zdjęcia o wymiarach 45 mm x 65 mm
  2. aktualne, tj. wykonywane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  3. wykonane techniką czarno-białą lub kolorową,
  4. tło białe lub inne jasne - jednolite,
  5. mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ubraną w strój galowy.
plik
 
Wzory do dyplomów
      Oświadczenie 2017
Pytania na egzamin dyplomowy - Architektura Krajobrazu
      I stopień AK
      II stopień AK
Pytania na egzamin dyplomowy - Biotechnilogia
      I stopień BT 2016
Pytania na egzamin dyplomowy - Budownictwo
      I stopień 2015
Pytania na egzamin dyplomowy - Ekoinżynieria
      I stopień 2017
Pytania na egzamin dyplomowy - Gospodarka Przestrzenna
      I stopień GP 2016
Pytania na egzamin dyplomowy - Inżynieria Środowiska
      I stopień 2017
      I stopień IŚ
      II stopień IŚ
Pytania na egzamin dyplomowy - Ochrona Środowiska
      I stopień OŚ
      II stopień OŚ
Pytania na egzamin dyplomowy - Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna
      I stopień 2017