sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Dla studentów wyjeżdżających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Dla studentów wracających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Erasmus - Co zrobić, żeby wyjechać?
 
 
 

Jeśli chcesz wyjechać na wymianę akademicką ERASMUS:

 1. Przeczytaj warunki wyjazdu oraz treść zarządzenia nr 103 Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS MOBILNOŚĆ w Politechnice Białostockiej” oraz „Zasad rozdziału środków finansowych otrzymanych przez Politechnikę Białostocką z Narodowej Agencji z Programu na wypłaty stypendiów dla indywidualnych beneficjentów Programu ERASMUS MOBILNOŚĆ”.
 2. Sprawdź z jakimi uczelniami Wydział dla Twojego kierunku studiów ma podpisane umowy (aktualna lista uczelni partnerskich).
 3. Sprawdź, na której uczelni znajdziesz przedmioty podobne do tych, które miałbyś studiować na PB. Zwróć uwagę na przedmioty, które wynikają ze standardów kształcenia na Twoim kierunku. Te przedmioty musisz zaliczyć na uczelni przyjmującej lub na uczelni macierzystej. Oznacza to, że w przypadku braku takiego przedmiotu na uczelni przyjmującej, po powrocie w następnym roku akademickim będziesz musiał uczęszczać na ten przedmiot na PB.
 4. Sprawdź terminy składania dokumentów do uczelni przyjmującej.
 5. Jeśli nie masz certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 przystąp do egzaminu uczelnianego.
 6. Wypełnij ankietę dla kandydata na wyjazd w ramach wymiany Erasmus.
 7. Złóż wypełnioną komputerowo ankietę u koordynatora.

  W ten sposób zostaniesz objęty postępowaniem kwalifikacyjnym rozstrzygającym czy i gdzie pojedziesz.

 8. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji Wydziałowych złóż u koordynatora jak najszybciej: tłumaczenie indeksu (transcript of records) wraz z indeksem, indywidualny program studiów na uczelni przyjmującej na druku z tej uczelni (learning agreement) oraz pozostałe dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą.
 9. Zgodnie z harmonogramem złóż wszystkie dokumenty w Biurze ds. Wymiany Międzynarodowej.