sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Dla studentów wyjeżdżających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Dla studentów wracających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Erasmus - Po powrocie
 
 
 

Jeśli wróciłeś z wymiany akademickiej Erasmus lub jeśli minął pierwszy semestr Twojego pobytu to dostarcz do koordynatora wydziałowego jak najszybciej:

  1. Wykaz ocen z uczelni przyjmującej i jego ksero.
  2. Tłumaczenie tego wykazu ocen, czyli wyciąg ocen z zagranicznego transkryptu prześlij mailem.
  3. Programy przedmiotów, które studiowałeś na uczelni przyjmującej, najlepiej opatrzone podpisem nauczyciela akademickiego wraz z tłumaczeniem polskim.
  4. Podanie do Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki z prośbą o rejestrację na kolejny semestr studiów.
  5. Indeks z wpisanymi w języku polskim nazwami przedmiotów, które studiowałeś na uczelni przyjmującej oraz punkty ECTS. Nazwy przedmiotów powinny być zgodne z tłumaczeniem na wyciągu ocen. W nagłówku strony nad ocenami należy wpisać uczelnię przyjmującą.

Jeżeli uczelnia przyjmująca wystawia wykazy ocen z opóźnieniem można przedstawić oceny w innej formie np. jako wyciąg z konta studenta, najlepiej opatrzone podpisem przedstawiciela Biura Erasmus uczelni przyjmującej. Oceny takie będą traktowane jako tymczasowe do czasu przedstawienia oryginalnego wykazu ocen.