śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, prof. zw.

Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

Sekretariat Katedry

mgr inż. Ewa Omieljańczuk pok. WB-225

kom. 571 443 128
tel. 85 746 96 03

wb.kbiid(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

pok.WB-116 tel.797 995 953 m.boltryk(at)pb.edu.pl
dr hab.inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB pok.WB-224A tel.797 995 987 w.gardziejczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Backiel-Brzozowska pok.WB-35B
b.backiel(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec pok.WB-123 tel. 797 995 955 d.dworzanczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Lelusz pok. WB-66B tel. 797 995 956 m.lelusz(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Małaszkiewicz pok. WB-123 tel. 797 995 955 d.malaszkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Marek Motylewicz pok. WB-215A tel. 797 995 992 m.motylewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Jerzy Obolewicz pok. WB-128 tel. 797 995 958 j.obolewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Ewa Ołdakowska pok. WB-226A tel. 797 995 988 e.oldakowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Edyta Pawluczuk pok. WB-115 tel. 797 995 957
tel. 85 746 96 36
e.pawluczuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Andrzej Plewa pok. WB-226A tel. 797 995 988 a.plewa(at)pb.edu.pl
dr inż. Krystyna Rauba pok. WB-115 tel. 797 995 957
tel. 85 746 96 36
k.rauba(at)pb.edu.pl
dr inż. Marta Wasilewska pok. WB-216A tel. 797 995 989 marta.wasilewska(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Ziółkowski pok. WB-216A tel. 797 995 989 robert.ziolkowski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Jerzy Sulewski pok. WB-123 tel. 797 995 959 j.sulewski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Nina Szklennik pok. WB-122 tel. 797 995 960 n.szklennik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Jarosław Szklennik pok. WB-122 tel. 797 995 960 j.szklennik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Paweł Gierasimiuk pok. WB-215A tel. 797 995 992 p.gierasimiuk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Natalia Stankiewicz pok. WB-66B n.stankiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska pok. WB-122 k.kalinowska(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr Wioleta Rutkowska pok. WB-35B tel. 797 995 962 w.rutkowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Grzegorz Ryszard Orzepowski pok. WB-046B tel. 797 995 959 g.orzepowski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Andrzej Łaszkiewicz pok. WB-032B tel. 797 995 995 a.laszkiewicz(at)pb.edu.pl

Profil naukowo – badawczy

 • Materiałowo-strukturalna ocena materiałów budowlanych i betonów cementowych
 • Optymalizacja procesów oraz zrównoważony rozwój technologii budowlanych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Właściwości funkcjonalne materiałów drogowych i kompozytów bitumicznych w aspekcie trwałości, bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska
 • Zarządzanie ruchem na obszarze miast z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska

Oferta usługowa

 1. Projektowanie technologii i organizacji robót budowlanych
 2. Ocena właściwości technicznych materiałów budowlanych
  • Badanie lepiszczy asfaltowych
  • Badanie kruszyw drogowych
 3. Projektowanie składu mieszanki betonowej
  • Badania i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
 4. Badania strukturalne i chemiczne materiałów i wyrobów budowlanych
  • Badania terenowe nawierzchni drogowych
  • Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych
 5. Badania elementów murowych ściennych
 6. Pobieranie próbek betonowych z konstrukcji oraz ich badanie
 7. Specyfikacja właściwości betonu i mieszanki betonowej
  • Pomiary i ocena poziomu hałasu w otoczeniu tras drogowych
  • Ocena warunków ruchu oraz przepustowości elementów układów komunikacyjnych
 8. Optymalizacja realizacji złożonych procesów budowlanych (roboty ziemne, monolityczne, montażowe)
 9. Projektowanie, analiza i optymalizacja struktur organizacyjnych
 10. Doradztwo w zakresie marketingu firm budowlanych
 11. Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 12. Badania rynku budowlanego