ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Sekretariat Katedry

mgr Anna Gryniewicka pok. WB-105 tel. 85 746 96 33 wb.kc(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski pok. WB-105A tel. 797 995 916 m.zukowski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, profesor PB pok. WB-135A tel. 797 995 923 k.gladyszewska(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sławomir A. Sorko, profesor PB pok. WB-36A tel. 797 995 921 s.sorko(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Gajewski pok. WB-135A tel. 797 995 923 a.gajewski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Mariusz Adamski pok. WB-107A tel. 797 995 925 mariusz.adamski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Cezary Pieńkowski pok. WB-136A tel. 797 995 922 cpienkowski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sławomir Poskrobko pok. WB-136A
s.poskrobko(at)pb.edu.pl
doc. dr inż. Andrzej Stempniak pok. WB-102A tel. 797 995 924 a.stempniak(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Biernacka pok. WB-106A tel. 797 995 926 b.biernacka(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Krawczyk pok. WB-106A tel. 797 995 926 d.krawczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak pok. WB-102A tel. 797 995 924 j.piotrowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Piotr Rynkowski pok. WB-103A tel. 797 995 927 p.rynkowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Tomasz Teleszewski pok. WB-103A tel. 797 995 927 t.teleszewski(at)pb.edu.pl
dr inż. Anna Werner-Juszczuk pok. WB-107A tel. 797 995 925 a.juszczuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Grzegorz Woroniak pok. WB-102A tel. 797 995 924 g.woroniak(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

Andrzej Perkowski pok. WB-2A tel. 797 995 928 a.perkowski(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

Studia I stopnia

 • Mechanika płynów (IŚ, Biotechnologia)
 • Materiałoznawstwo (IŚ)
 • Termodynamika techniczna (IŚ)
 • Wymiana ciepła (IŚ)
 • Wentylacja i klimatyzacja (IŚ)
 • Węzły, sieci i centrale cieplne (IŚ)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (IŚ)
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami (IŚ)
 • Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska (IŚ)
 • Ogrzewnictwo (IŚ)
 • Podstawy ogrzewnictwa (IŚ)
 • Podstawy ciepłownictwa (IŚ)
 • Podstawy wentylacji i klimatyzacji (IŚ)
 • Automatyka w inżynierii środowiska (IŚ)
 • Inżynieria procesowa (OŚ)
 • Fizyka budowli (akustyka) (AW, IŚ)
 • Modelowanie energetyczne budynków (IŚ)
 • Instalacje i sieci gazowe (IŚ)
 • Odnawialne źródła energii (Ekoenergetyka)
 • Wybrane zagadnienia z wentylacji i klimatyzacji (IŚ)
 • Podstawy wymiany ciepła (IŚ)

Studia II stopnia

 • Automatyka, sterowanie, eksploatacja urządzeń technicznych (IŚ)
 • Automatyczna regulacja w ogrzewnictwie i wentylacji (IŚ)
 • Alternatywne źródła energii (IŚ)
 • Zastosowanie technik komputerowych w systemach grzewczych (IŚ)
 • Zastosowanie technik komputerowych w inżynierii środowiska (IŚ)
 • Ogrzewnictwo II (IŚ)
 • Chłodnictwo (IŚ)
 • Wentylacja i klimatyzacja (IŚ)
 • Węzły, sieci i centrale cieplne (IŚ)
 • Wybrane zagadnienia z węzłów, sieci i centrali cieplnych (IŚ)
 • Projekt przejściowy z wykorzystaniem ETO (IŚ)
 • Ochrona powietrza i oczyszczanie spalin (IŚ)
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich (IŚ)
 • Racjonalizacja zużycia ciepła (IŚ)
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami (OŚ)
 • Odnawialne źródła energii (OŚ)

Studia III stopnia

 • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Wybrane zagadnienia fizyki matematycznej
 • Metody numeryczne i programowanie
 • Odnawialne źródła energii
 • Systemy obliczeniowe MRS, MES, MEB w technice

Profil naukowo – badawczy

 • Odnawialne źródła energii
 • Projektowanie i optymalizacja konwersji energii w źródłach ciepła tradycyjnych oraz niekonwencjonalnych
 • Stosowanie kolektorów słonecznych w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Stosowanie powietrznych pomp ciepła w instalacjach c.o.. i c.w.u.
 • Badania eksploatacyjne próżniowych, rurowych kolektorów słonecznych
 • Wykorzystanie akumulacyjności cieplnej gruntu w systemach grzewczych opartych na sprężarkowych pompach ciepła
 • Certyfikacja energetyczna i auditing energetyczny obiektów
 • Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych
 • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej w istniejących obiektach
 • Energooszczędna modernizacja źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych
 • Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych budynków, optymalizacja spiralnych rekuperatorów ciepła o przepływie wzdłużnym
 • Badania eksperymentalne i modelowanie i charakterystyk cieplno-przepływowych wymienników ciepła
 • Modelowanie i optymalizacja instalacji i bryły budynku energooszczędnego
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków
 • Modelowanie energetyczne budynków z wykorzystaniem oprogramowania EnergyPlus
 • Zjawiska powierzchniowe
 • Jakość powietrza wewnętrznego
 • Badania termofizyczne ciał stałych, z uwzględnieniem materiałów stosowanych w budownictwie i inżynierii środowiska
 • Badania termofizyczne ciał stałych w szczególności dyfuzyjności cieplnej, metodami impulsowymi
 • Adaptacja metod numerycznych do matematycznego modelowania i komputerowej symulacji procesów transportu ciepła i masy
 • Metoda elementów brzegowych
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami

Oferta usługowa

 1. Projektowanie i modernizacja instalacji i systemów:
  • centralnego ogrzewania
  • ciepłej wody użytkowej
  • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • sieci ciepłowniczych i gazowych
  • kotłowni i węzłów cieplnych
 2. Badania naukowe w zakresie:
  • współczynników przenikania ciepła i szczelności przegród
  • skuteczności wentylacji, oceny parametrów powietrza nawiewanego
  • obliczeń przepływu w sieciach wodnych i gazowych
 3. Analizy techniczno-ekonomiczne:
  • systemów grzewczo-wentylacyjnych
  • węzłów i sieci ciepłowniczych
 4. Dobór i regulacja:
  • systemów i urządzeń regulacyjnych w ciepłownictwie
  • palników olejowych i gazowych
  • układów automatyki w systemach ogrzewczych
  • układów automatyki w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 5. Ekspertyzy
 6. Audyt energetyczny