wt. 26 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Sekretariat Katedry

mgr Anna Gryniewicka pok. WB-105 tel. 85 746 96 33 wb.kc(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski pok. WB-105 tel. 797 995 916 m.zukowski(at)pb.edu.pl strona www
dr hab. inż. Sławomir A. Sorko, profesor PB pok. WB-36A tel. 797 995 921 s.sorko(at)pb.edu.pl strona www
dr hab. inż. Andrzej Gajewski pok. WB-135 tel. 797 995 923 a.gajewski(at)pb.edu.pl strona www
dr hab. inż. Cezary Pieńkowski pok. WB-136 tel. 797 995 922 cpienkowski(at)pb.edu.pl strona www
dr hab. inż. Mariusz Adamski pok. WB-107 tel. 797 995 925 mariusz.adamski(at)pb.edu.pl strona www
dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk pok. WB-135 tel. 797 995 923 k.gladyszewska(at)pb.edu.pl strona www
doc. dr inż. Andrzej Stempniak pok. WB-102 tel. 797 995 924 a.stempniak(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Beata Biernacka pok. WB-106 tel. 797 995 926 b.biernacka(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Dorota Krawczyk pok. WB-106 tel. 797 995 926 d.krawczyk(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak pok. WB-102 tel. 797 995 924 j.piotrowska(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Piotr Rynkowski pok. WB-103 tel. 797 995 927 p.rynkowski(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Tomasz Teleszewski pok. WB-103 tel. 797 995 927 t.teleszewski(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Grzegorz Woroniak pok. WB-102 tel. 797 995 924 g.woroniak(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Anna Werner-Juszczuk pok. WB-107 tel. 797 995 925 a.juszczuk(at)pb.edu.pl strona www

Pracownicy techniczni

Andrzej Perkowski pok. WB-013 tel. 797 995 928 a.perkowski(at)pb.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Anna Demianiuk
mgr inż. Paula Kiszkiel
mgr inż. Ewa Wiśniewska
mgr inż. Magdalena Kozłowska-Lewoc
mgr inż. Anna Ostrowska-Bućko
mgr inż. Aneta Pełszyńska
mgr inż. Justyna Siergiejuk
mgr inż. Justyna Topolańska
mgr inż. Paulina Radzajewska
mgr inż. Marlena Małgorzata Rowińska
mgr inż. Piotr Grzegorz Bara
mgr inż. Tomasz Choiński
mgr inż. Katarzyna Romańczuk

Przedmioty nauczania

Studia I stopnia

 • Mechanika płynów (IŚ, Biotechnologia)
 • Materiałoznawstwo (IŚ)
 • Termodynamika techniczna (IŚ)
 • Wymiana ciepła (IŚ)
 • Wentylacja i klimatyzacja (IŚ)
 • Węzły, sieci i centrale cieplne (IŚ)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (IŚ)
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami (IŚ)
 • Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska (IŚ)
 • Ogrzewnictwo (IŚ)
 • Podstawy ogrzewnictwa (IŚ)
 • Podstawy ciepłownictwa (IŚ)
 • Podstawy wentylacji i klimatyzacji (IŚ)
 • Automatyka w inżynierii środowiska (IŚ)
 • Inżynieria procesowa (OŚ)
 • Fizyka budowli (akustyka) (AW, IŚ)
 • Modelowanie energetyczne budynków (IŚ)
 • Instalacje i sieci gazowe (IŚ)
 • Odnawialne źródła energii (Ekoenergetyka)
 • Wybrane zagadnienia z wentylacji i klimatyzacji (IŚ)
 • Podstawy wymiany ciepła (IŚ)

Studia II stopnia

 • Automatyka, sterowanie, eksploatacja urządzeń technicznych (IŚ)
 • Automatyczna regulacja w ogrzewnictwie i wentylacji (IŚ)
 • Alternatywne źródła energii (IŚ)
 • Zastosowanie technik komputerowych w systemach grzewczych (IŚ)
 • Zastosowanie technik komputerowych w inżynierii środowiska (IŚ)
 • Ogrzewnictwo II (IŚ)
 • Chłodnictwo (IŚ)
 • Wentylacja i klimatyzacja (IŚ)
 • Węzły, sieci i centrale cieplne (IŚ)
 • Wybrane zagadnienia z węzłów, sieci i centrali cieplnych (IŚ)
 • Projekt przejściowy z wykorzystaniem ETO (IŚ)
 • Ochrona powietrza i oczyszczanie spalin (IŚ)
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich (IŚ)
 • Racjonalizacja zużycia ciepła (IŚ)
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami (OŚ)
 • Odnawialne źródła energii (OŚ)

Studia III stopnia

 • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Wybrane zagadnienia fizyki matematycznej
 • Metody numeryczne i programowanie
 • Odnawialne źródła energii
 • Systemy obliczeniowe MRS, MES, MEB w technice

Profil naukowo – badawczy

 • Odnawialne źródła energii
 • Projektowanie i optymalizacja konwersji energii w źródłach ciepła tradycyjnych oraz niekonwencjonalnych
 • Stosowanie kolektorów słonecznych w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Stosowanie powietrznych pomp ciepła w instalacjach c.o.. i c.w.u.
 • Badania eksploatacyjne próżniowych, rurowych kolektorów słonecznych
 • Wykorzystanie akumulacyjności cieplnej gruntu w systemach grzewczych opartych na sprężarkowych pompach ciepła
 • Certyfikacja energetyczna i auditing energetyczny obiektów
 • Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych
 • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej w istniejących obiektach
 • Energooszczędna modernizacja źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych
 • Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych budynków, optymalizacja spiralnych rekuperatorów ciepła o przepływie wzdłużnym
 • Badania eksperymentalne i modelowanie i charakterystyk cieplno-przepływowych wymienników ciepła
 • Modelowanie i optymalizacja instalacji i bryły budynku energooszczędnego
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków
 • Modelowanie energetyczne budynków z wykorzystaniem oprogramowania EnergyPlus
 • Zjawiska powierzchniowe
 • Jakość powietrza wewnętrznego
 • Badania termofizyczne ciał stałych, z uwzględnieniem materiałów stosowanych w budownictwie i inżynierii środowiska
 • Badania termofizyczne ciał stałych w szczególności dyfuzyjności cieplnej, metodami impulsowymi
 • Adaptacja metod numerycznych do matematycznego modelowania i komputerowej symulacji procesów transportu ciepła i masy
 • Metoda elementów brzegowych
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami

Oferta usługowa

 1. Projektowanie i modernizacja instalacji i systemów:
  • centralnego ogrzewania
  • ciepłej wody użytkowej
  • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • sieci ciepłowniczych i gazowych
  • kotłowni i węzłów cieplnych
 2. Badania naukowe w zakresie:
  • współczynników przenikania ciepła i szczelności przegród
  • skuteczności wentylacji, oceny parametrów powietrza nawiewanego
  • obliczeń przepływu w sieciach wodnych i gazowych
 3. Analizy techniczno-ekonomiczne:
  • systemów grzewczo-wentylacyjnych
  • węzłów i sieci ciepłowniczych
 4. Dobór i regulacja:
  • systemów i urządzeń regulacyjnych w ciepłownictwie
  • palników olejowych i gazowych
  • układów automatyki w systemach ogrzewczych
  • układów automatyki w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 5. Ekspertyzy
 6. Audyt energetyczny