ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB

Sekretariat Katedry

Jolanta Skrouba-Olizarowicz pok. WB-117 tel. 85 746 96 16 wb.kgigp(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof.PB pok. WB-127 tel. 797995983 a.kobryn(at)pb.edu.pl
dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB pok. WB-126 tel. 797995964 e.kozniewski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz pok. WB-124 tel. 797995920 e.broniewicz(at)pb.edu.pl
dr Elżbieta Gołąbeska pok. WB-129 tel. 797995984 e.golabeska(at)pb.edu.pl
dr Aldona Harasimowicz pok. WB-124 tel. 797995920 a.harasimowicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Waldemar Łupiński pok. WB-114
w.lupinski(at)pb.edu.pl
dr inż. Marcin Orłowski pok. WB-126 tel. 797995964 m.orlowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska pok. WB-129 tel. 797995984 e.malijewska(at)pb.edu.pl
dr Piotr Bołtryk pok. WB-116 p.boltryk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Łukasz Kolendo pok. WB-114 l.kolendo(at)pb.edu.pl
mgr inż. Karolina Ogrodnik pok. WB-124 tel. 797995920 k.ogrodnik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Tomasz Tekień pok. WB-114 t.tekien(at)pb.edu.pl
mgr inż. Iwona Kosk pok. WB-124 tel. 797995920 i.kosk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Paweł Kruk pok. WB-124 p.kruk(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

inż. Franciszek Sikorski pok. WB-30B tel. 797995986

Przedmioty nauczania

Studia I stopnia

 • Geometria i grafika (GP)
 • Grafika inżynierska (GP)
 • Pomiary i analizy na mapach (GP)
 • Geodezyjna lokalizacja obiektów (GP)
 • Mapy numeryczne (GP)
 • Statystyka (GP)
 • Wizualizacje 3D (GP)
 • Audyt zrównoważonego rozwoju (GP)
 • Kataster nieruchomości (GP)
 • Gospodarka nieruchomościami (GP)
 • Rynek nieruchomości / Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (GP)
 • Ekonomia (GP)
 • Ekonomika miast i regionów (GP)
 • Prawoznawstwo (GP)
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej (GP)
 • Oceny oddziaływania na środowisko / Środowiskowe skutki realizacji MPZP (GP)
 • Podstawy przedsiębiorczości / Zarządzanie karierą (GP)
 • Geometria wykreślna (B)
 • Geodezja inżynierska (B)
 • Matematyka III – statystyka (B)
 • Prawo budowlane (B)
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna (IŚ)
 • Geodezja i fotogrametria (IŚ)
 • Geodezja (AK)

Studia II stopnia

 • Teoria systemów (GP)
 • Modele w gospodarce przestrzennej (GP)
 • Metody wielokryterialne w gospodarce przestrzennej (GP)
 • Polityka regionalna (GP)
 • Gospodarka przestrzenna UE (GP)
 • Fundusze pomocowe i dopłaty UE (GP)
 • Zarządzanie nieruchomościami (GP)
 • Wycena nieruchomości (GP)
 • Doradztwo na rynku nieruchomości (GP)
 • Analizy rynku nieruchomości (GP)
 • Zarządzanie finansami nieruchomości (GP)
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania nieruchomościami (GP)
 • Komputerowe wspomaganie wyceny nieruchomości (GP)
 • Termomodernizacja budynków / Diagnostyka cieplna budynków (GP)
 • System zarządzania środowiskowego (GP)
 • Zarządzanie i ekonomika środowiska (GP)
 • Geoinformacja w gospodarowaniu przestrzenią (GP)
 • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GIS (GP)
 • Urządzanie terenów rolnych i leśnych (GP)
 • Indywidualna przedsiębiorczość / Mały biznes (GP)
 • Geometria w urządzaniu przestrzeni / Modelowanie geometryczne przestrzeni (GP)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania złożonych procesów budowlanych (B)
 • Matematyka stosowana (B)
 • Gospodarowanie przestrzenią miasta (B)

Studia III stopnia

 • Równania różniczkowe i całkowe
 • Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka i stochastyka
 • Geometryczne kształtowanie elementów układów komunikacyjnych

Profil naukowo – badawczy

 • Geometria i grafika inżynierska; metody matematyczne w budownictwie i architekturze
 • Badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • Geometryczne kształtowanie tras drogowych; inżynierskie zastosowania krzywych przejściowych
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości
 • Dynamiczne analizy rynków nieruchomości
 • Rozwój regionalny, urbanizacja i procesy integracyjne w UE; fundusze pomocowe UE
 • Zarządzanie i ekonomika środowiska

Oferta usługowa

 1. Geodezyjne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów generalnych
 2. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z wykonywaniem map do celów projektowych
 4. Wyznaczanie i analiza pionowych i poziomych przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich
 5. Kontrola pionowości obiektów wysokich (kominy, maszty, wieże, itp.)
 6. Tyczenie i pomiary inwentaryzacyjne torów suwnicowych
 7. Sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z obrotem nieruchomościami
 8. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opinie sądowe
 9. Inwentaryzacje i ekspertyzy budowlanych obiektów zabytkowych
 10. Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 11. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego