śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB

Zastępca Kierownika Katedry

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Sekretariat Katedry

mgr inż. Marta Konopacka pok. 219A tel. 85 746 95 96
kom. 571 443 126
wb.kgimk(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski pok. 220A tel. 797 995 940 c.miedzialowski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB pok. 219B tel. 797 995 941
dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB pok. 22B m.sulewska(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB pok. 23B tel. 797 995 977 z.szypcio(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB pok. 24B tel. 797 995 969 kadamska(at)pb.edu.pl
dr inż. Michał Baszeń pok. 222A tel. 797 995 942 m.baszen(at)pb.edu.pl
dr inż. Krzysztof Czech pok. 222A tel. 797 995 942 k.czech(at)pb.edu.pl
dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio pok. 23B tel. 797 995 977 k.dolzyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Glinicka pok. 25B tel. 797 995 980 m.glinicka(at)pb.edu.pl
dr inż. Wojciech Gosk pok. 32B tel. 797 995 978 w.gosk(at)pb.edu.pl
dr inż. Janusz Krentowski pok. 220B tel. 797 995 945
dr inż. Joanna Krętowska pok. 223A tel. 797 995 943 j.kretowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Jarosław Malesza pok. 223A tel. 797 995 943 j.malesza(at)pb.edu.pl
dr inż. Romuald Szeląg pok. 220B tel. 797 995 945 r.szelag(at)pb.edu.pl
dr inż. Adam Walendziuk pok. 221A tel. 797 995 946 a.walendziuk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Iwona Chmielewska pok. 32B tel. 797 995 978 i.chmielewska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Monika Mackiewicz pok. 229A tel. 797 995 947 m.mackiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Sandra Mlonek pok. 229A tel. 797 995 947 s.mlonek(at)pb.edu.pl
mgr inż. Mariola Wasil pok. 32B tel. 797 995 978 m.wasil(at)pb.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Wysocka pok. 32B tel. 797 995 978 m.wysocka(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Anna Żakowicz pok. 221A tel. 797 995 946
mgr inż. Dariusz Tymosiak pok. 27B tel. 797 995 981
inż. Anatoli Kalicki pok. 02B tel. 797 995 948

Oferta usługowo-badawcza:

 • Ekspertyzy oraz projekty budowlane
 • Prace o charakterze naukowo-badawczym i studialnym
 • Rzeczoznawstwo i projektowanie techniczne
 • Ocena wytrzymałości elementów konstrukcji
 • Oprogramowanie i szkolenia w zakresie technik komputerowych
 • Analizy statyczne konstrukcji różnych typów
 • Obliczenia dynamiczne, analizy konstrukcji obciążonych wymuszeniem zmiennym w czasie
 • Ocena wpływu drgań przenoszonych drogą gruntową na budynki i ich użytkowników
 • Obliczenia stateczności konstrukcji
 • Analiza konstrukcji w zakresie nieliniowym
 • Analiza konstrukcji uszkodzonych i w stanach awaryjnych
 • Kompleksowe badania podłoża gruntowego
 • Badania nośności podłoża słabonośnego
 • Kontrola stanu zagęszczenia nasypów
 • Badania właściwości odpadów przemysłowych stosowanych do budowli ziemnych
 • Ocena gruntów wbudowywanych w warstwy uszczelniające składowisk odpadów
 • Projektowanie nasypów na gruntach organicznych
 • Projektowanie różnych typów fundamentów