śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz

Zastępca Kierownika Katedry

dr inż. Beata Sadowska

Sekretariat Katedry

mgr inż. Ewa Omieljańczuk pok. WB-225 tel. 85 746 96 03
kom. 571 443 128
wb.kgpibe(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski pok. WB-125A tel. 797 995 961 w.jezierski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof nzw. pok. WB-118A tel. 797 995 993 i.ickiewicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof.PB pok. WB-127A tel. 797 995 983 a.kobryn(at)pb.edu.pl
dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB pok. WB-126A tel. 797 995 964 e.kozniewski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz pok. WB-129A tel. 797 995 920 e.broniewicz(at)pb.edu.pl
dr Piotr Bołtryk pok. WB-120A p.boltryk(at)pb.edu.pl
dr Elżbieta Gołąbeska pok. WB-129Aa tel. 797 995 984 e.golabeska(at)pb.edu.pl
dr Aldona Harasimowicz pok. WB-124A tel. 797 995 920 a.harasimowicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Waldemar Łupiński pok. WB-114A w.lupinski(at)pb.edu.pl
dr inż. Karolina Ogrodnik pok. WB-124A tel. 797 995 920 k.ogrodnik(at)pb.edu.pl
dr inż. Marcin Orłowski pok. WB-126 tel. 797 995 964 m.orlowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska pok. WB-129 tel. 797 995 984 e.malijewska(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Sadowska pok. WB-124Aa tel. 797 995 994 b.sadowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Wiesław Sarosiek pok. WB-120A tel. 797 995 994
dr inż. Robert Stachniewicz pok. WB-120A tel. 797 995 954 r.stachniewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Adam Święcicki pok. WB-120A tel. 797 995 994 a.swiecicki(at)pb.edu.pl
dr Agnieszka Tereszkiewicz pok. WB-115A
mgr inż. Łukasz Kolendo pok. WB-114 l.kolendo(at)pb.edu.pl
mgr inż. Paweł Kruk pok. WB-114A p.kruk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Tomasz Tekień pok. WB-114A t.tekien(at)pb.edu.pl
mgr inż. Sylwia Złowodzka pok. WB-124A s.zlowodzka(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

inż. Tomasz Żukowski pok. WB-34B tel. 797 996 003 t.zukowski(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

Studia I stopnia

 • Geometria i grafika (GP)
 • Grafika inżynierska (GP)
 • Pomiary i analizy na mapach (GP)
 • Geodezyjna lokalizacja obiektów (GP)
 • Mapy numeryczne (GP)
 • Statystyka (GP)
 • Wizualizacje 3D (GP)
 • Audyt zrównoważonego rozwoju (GP)
 • Kataster nieruchomości (GP)
 • Gospodarka nieruchomościami (GP)
 • Rynek nieruchomości / Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (GP)
 • Ekonomia (GP)
 • Ekonomika miast i regionów (GP)
 • Prawoznawstwo (GP)
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej (GP)
 • Oceny oddziaływania na środowisko / Środowiskowe skutki realizacji MPZP (GP)
 • Podstawy przedsiębiorczości / Zarządzanie karierą (GP)
 • Geometria wykreślna (B)
 • Geodezja inżynierska (B)
 • Matematyka III – statystyka (B)
 • Prawo budowlane (B)
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna (IŚ)
 • Geodezja i fotogrametria (IŚ)
 • Geodezja (AK)
 • Fizyka budowli
 • Podstawy fizyki budowli
 • Podstawy diagnostyki cieplnej
 • Diagnostyka cieplna budynków i termomoedernizacja
 • Utrzymanie i ocena stanu technicznego budynków
 • Budynki niskoenergetyczne i racjonalizacja użytkowania energii w budynkach
 • Efektywność inwestycji modernizacyjnych
 • Teorie i metody optymalizacji w budownictwie
 • Planowanie badań eksperymentalnych
 • Klimat obszarów zabudowanych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawne i ekonomiczne aspekty w ekoenergetyce
 • Polityka energetyczna Polski
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek techniczny i grafika inżynierska
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Prace inżynierskie
 • Prace magisterskie
 • Seminaria dyplomowe

Studia II stopnia

 • Teoria systemów (GP)
 • Modele w gospodarce przestrzennej (GP)
 • Metody wielokryterialne w gospodarce przestrzennej (GP)
 • Polityka regionalna (GP)
 • Gospodarka przestrzenna UE (GP)
 • Fundusze pomocowe i dopłaty UE (GP)
 • Zarządzanie nieruchomościami (GP)
 • Wycena nieruchomości (GP)
 • Doradztwo na rynku nieruchomości (GP)
 • Analizy rynku nieruchomości (GP)
 • Zarządzanie finansami nieruchomości (GP)
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania nieruchomościami (GP)
 • Komputerowe wspomaganie wyceny nieruchomości (GP)
 • Termomodernizacja budynków / Diagnostyka cieplna budynków (GP)
 • System zarządzania środowiskowego (GP)
 • Zarządzanie i ekonomika środowiska (GP)
 • Geoinformacja w gospodarowaniu przestrzenią (GP)
 • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GIS (GP)
 • Urządzanie terenów rolnych i leśnych (GP)
 • Indywidualna przedsiębiorczość / Mały biznes (GP)
 • Geometria w urządzaniu przestrzeni / Modelowanie geometryczne przestrzeni (GP)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania złożonych procesów budowlanych (B)
 • Matematyka stosowana (B)
 • Gospodarowanie przestrzenią miasta (B)

Studia III stopnia

 • Równania różniczkowe i całkowe
 • Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka i stochastyka
 • Geometryczne kształtowanie elementów układów komunikacyjnych

Profil naukowo – badawczy

 • Geometria i grafika inżynierska; metody matematyczne w budownictwie i architekturze
 • Badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • Geometryczne kształtowanie tras drogowych; inżynierskie zastosowania krzywych przejściowych
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości
 • Dynamiczne analizy rynków nieruchomości
 • Rozwój regionalny, urbanizacja i procesy integracyjne w UE; fundusze pomocowe UE
 • Zarządzanie i ekonomika środowiska
 • Optymalizacja izolacji cieplnej budynków
 • Projektowanie i badania budynków energooszczędnych, niskoenergochłonnych i o niemal zerowym zużyciu energii
 • Badania właściwości energetycznych budynków eksploatowanych
 • Efektywność termomodernizacji budynków
 • Przewodzenie ciepła w gruntach budowlanych
 • Modelowanie matematyczne w budownictwie
 • Planowanie badań eksperymentalnych

Oferta usługowa

 • Geodezyjne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów generalnych
 • Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z wykonywaniem map do celów projektowych
 • Wyznaczanie i analiza pionowych i poziomych przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich
 • Kontrola pionowości obiektów wysokich (kominy, maszty, wieże, itp.)
 • Tyczenie i pomiary inwentaryzacyjne torów suwnicowych
 • Sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z obrotem nieruchomościami
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opinie sądowe
 • Inwentaryzacje i ekspertyzy budowlanych obiektów zabytkowych
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego
 • Optymalizacja parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych
 • Symulacje komputerowe rozkładów pól temperatury w przegrodach
 • Analiza warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach
 • Ocena komfortu cieplnego pomieszczeń
 • Diagnostyka cieplna budynków – termowizja
 • Ocena szczelności budynków
 • Doradztwo i prace projektowe w zakresie budownictwa energooszczędnego