śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Sławomir Obidziński

Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nzw. PB

Sekretariat Katedry

Urszula Dybko pok. WB-6BB tel. 85 746 96 53
kom. 571 443 127
wb.kirsiks(at)pb.edu.pl
u.dybko(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

Prof. dr hab. inż. Roman Hejft pok. WB-67B tel. 85 746 96 57
dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nzw. PB pok.WB-10B kom. 797 995 949 p.banaszuk(at)pb.edu.pl
dr hab. Grażyna Łaska, prof. nzw. PB pok.WB-5B tel. 85 746 96 52
kom. 602 499 654
g.laska(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sławomir Obidziński pok. WB-72B kom. 571 443 137 s.obidzinski(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Czubaszek pok. WB-11B kom. 797 995 952 r.czubaszek(at)pb.edu.pl
dr inż. Andrzej Kamocki pok.WB-71B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 136
a.kamocki(at)pb.edu.pl
dr Aleksander Kołos pok.WB-71B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 136
a.kolos(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Krasowska pok.WB-7B kom. 571 443 141 m.krasowska(at)pb.edu.pl
dr Krzysztof Micun pok.WB-6B kom. 571 443 139 k.micun(at)pb.edu.pl
dr Jolanta Piekut Pok.WB-75B tel. 85 746 96 58
kom. 797 995 974
j.piekut(at)pb.edu.pl
dr inż. Sławomir Roj-Rojewski pok.WB-6B kom. 571 443 139 s.roj(at)pb.edu.pl
dr inż. Aneta Sienkiewicz pok.WB-8BC tel. 85 746 96 52
kom. 571 443 138
a.sienkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek Pok.WB-10B kom. 797 995 952 a.wysocka(at)pb.edu.pl
Mgr Małgorzta Kowczyk-Sadowy Pok.WB-73B tel. 85 746 96 58
kom.797 995 929
m.kowczyk(at)pb.edu.pl
Mgr inż. Magdalena Dołżyńska Pok.WB-73B tel. 85 746 96 58
kom.797 995 929
m.dolzynska(at)pb.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni

dr Dorota Dec pok.WB-75B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 129
d.dec(at)pb.edu.pl
dr inż. Henryk Jaros pok. WB-128A kom. 797 995 958 h.jaros(at)pb.edu.pl
dr inż. Piotr Kondratiuk pok.WB-6B kom. 571 443 139 p.kondratiuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Zofia Tyszkiewicz Pok.WB-7B kom. 571 443 141 z.tyszkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Wiesław Załuska Pok. WB-73B tel. 85 746 96 58
kom.797 995 929
wieslaw.zaluska(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Joanna Bublej pok. WB-3B kom. 501 127 146 j.bublej(at)pb.edu.pl
mgr inż. Aneta Ignaciuk pok. WB-8BC tel. 85 746 96 52
kom. 571 443 138
a.ignaciuk(at)pb.edu.pl
inż. Marcin Matejko pok.WB-032B kom. 517 177 554 m.matejko(at)pb.edu.pl

Oferta usługowo-badawcza:

Inżynieria Rolno – Spożywcza

 • Niskoemisyjne technologie spalania paliw stałych
 • Obniżanie skutków korozji wysokotemperaturowej chlorowej w procesach spalania
 • Technologie oczyszczania spalin
 • Wytwarzanie wysokometanowych gazów syntezowych o wysokiej wartości opałowej
 • Ocena podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych (w tym materiałów odpadowych)
 • Wytwarzanie i ocena jakości paliw w postaci granulatu (peletu)
 • Wytwarzanie i ocena jakości paliw w postaci brykietu
 • Wytwarzanie i ocena jakości granulatu paszowego (w tym z materiałów odpadowych)
 • Charakterystyka morfologiczna materiałów drobnoziarnistych (pylistych)
 • Badania zmian aktywności wody produktów spożywczych
 • Ocena właściwości reologicznych płynnych produktów spożywczych
 • Analizy wpływu parametrów procesowych na jakość produktów spożywczych
 • Analizy wpływu parametrów procesowych na jakość rozdrabnianych produktów spożywczych
 • Wytwarzanie i ocena jakości produktów aglomeracji bezciśnieniowej (produktów spożywczych, odpadowych, nawozów rolniczych
 • Analiza zagęszczania płynnych produktów spożywczych

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Projektowanie renaturyzacji siedlisk mokradłowych
 • Ocena i waloryzacja środowiska
 • Analizy laboratoryjne fizycznych i chemicznych właściwości gleb, wód i materiału roślinnego
 • Ocena aktualnych i potencjalnych walorów jakościowych i produkcyjnych łąk zmeliorowanych, ocena potrzeby renowacji melioracji
 • Optymalizacja procesu produkcji biogazu
 • Ocena potencjalnego uzysku biogazu z różnych substratów
 • Badania emisji gazów cieplarnianych