śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw.

Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel

Sekretariat Katedry

mgr Dorota Maleszewska pok. WB-239 tel. 85 746 96 00
kom. 571 443 125
wb.kkbia(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Viktar Tur pok. WB-236 tel. 85 746 96 00
prof dr hab inż. arch. Zbigniew Piniński pok. WB- 132 tel. 85 746 96 00
dr hab inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw. pok. WB-237 tel. 797 995 935 m.kosior(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, prof. nzw. pok. WB-206 tel. 85 746 96 00 j.szlendak(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Mirosław Broniewicz pok. WB-203 tel. 85 746 96 00 m.broniewicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel pok. WB-235 tel. 797 995 933 j.prusiel(at)pb.edu.pl
dr inż. arch. Dorota Gawryluk pok. WB- 132 tel. 797 995 951 d.gawryluk@pb.edu.pl
dr inż. Mariusz Gnatowski pok. WB-234 tel. 85 746 96 00 m.gnatowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Grygo pok. WB-207 tel. 85 746 96 00 r.grygo(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz pok. WB-227 tel. 797 995 931 a.krysiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. arch. Maciej Kłopotowski Pok. WB- 132 tel. 797 995 951 m.klopotowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Ireneusz A. Ligocki pok. WB-227 tel. 797 995 931 i.ligocki(at)pb.edu.pl
dr inż. Jolanta Niedzielko pok. WB- 228 tel. 571 443 142 j.niedzielko@pb.edu.pl
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska pok. WB-236 tel. 571 443 140 barbara.sadowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Aleksander Wawrusiewicz pok. WB-234 tel. 85 746 96 00 alekwawr(at)pb.bialystok.pl
dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz pok. WB- 132 tel. 797 995 951 s.wojtkiewicz@pb.edu.pl
dr Beata Matowicka pok. WB- 228 tel. 571 443 142 b.matowicka@pb.edu.pl
mgr inż. Andrzej Baj pok. WB-207 tel. 797 995 979 a.baj(at)pb.edu.pl
mgr inż. Julita Krassowska pok. WB-207 tel. 85 746 96 00 j.krassowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. Wojciech Matys pok. WB- 132 tel. 797 995 951 w.matys@pb.edu.pl
mgr inż. arch. kraj. Kamil Rawski pok. WB- 132 tel. 797 995 951 k.rawski@pb.edu.pl
mgr sztuki Ewa Kwaśniewska pok. WB- 132 tel. 797 995 951
mgr inż. arch. Marta Baum pok. WB- 132 tel. 797 995 951 m.baum@pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Rafał Wasilczyk tel. 571 443 163
inż. Czesław Kietliński tel. 797 995 939

Oferta usługowo-badawcza:

 • Analiza stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji
 • Teoria niezawodności konstrukcji, w tym analiza sytuacji wyjątkowych, analiza pracy komór silosowych, wolno stojących i zblokowanych, pod obciążeniem statycznym i dynamicznym z uwzględnieniem oddziaływań termiczno-wilgotnościowych oraz współpracy ze składowanym ośrodkiem sypkim i podłożem gruntowym
 • Analiza redystrybucji sił wewnętrznych i odkształceń konstrukcji budowlanych, w tym badania doświadczalne w warunkach interakcji obciążeń statycznych i różnorodnych czynników środowiskowych
 • Badania zachowania się betonowych elementów konstrukcyjnych ze zbrojeniem niemetalicznym
 • Badania doświadczalne obiektów i elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej
 • Zagadnienia trwałości konstrukcji i korozji materiałów konstrukcyjnych
 • Ocena efektywności ochrony przeciwkorozyjnej
 • Wykorzystanie parametrów mechaniki pękania do analizy procesu zniszczenia elementów z betonu
 • Zaawansowane badania doświadczalne właściwości betonów konstrukcyjnych zawierających kruszywo popiołoporytowe, zbrojenie rozproszone, kruszywo z recyklingu lub inne materiały odpadowe
 • Zaawansowana analiza stalowych konstrukcji prętowych hal z uwzględnieniem współpracy obudowy z płyt warstwowych
 • Analiza węzłów podatnych i ich wpływ na statykę konstrukcji stalowych
 • Modelowanie MES stalowych węzłów śrubowych i spawanych
 • Projektowanie konstrukcji stalowych według norm europejskich
 • Projektowanie lekkich konstrukcji stalowych wykonywanych z profili giętych na zimno
 • Zagadnienia stosowania i projektowania elementów konstrukcyjnych z kształtowników o przekrojach zamkniętych
 • Projektowanie konstrukcji stalowych zgodne z teorią rozwoju zrównoważonego
 • Ocena i diagnostyka stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych
 • Ekspertyzy i badania elementów konstrukcji stalowych, żelbetowych i sprężonych (w tym konstrukcji mostowych)
 • Opracowanie orzeczeń i rekomendacji technicznych
 • Obciążenia próbne konstrukcji budowlanych
 • Ocena zachowania się połączeń w konstrukcjach stalowych
 • Wzmacniania konstrukcji betonami nowej generacji
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów z dziedziny konstrukcji budowlanych
 • Badania właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów cementowych
 • Kulturowe, społeczne i środowiskowe uwarunkowania powstawania architektury Białegostoku i Podlasia, w tym sztuka w przestrzeni publicznej
 • Uwarunkowania urbanistyczne i ruralistyczne w procesie kształtowania przestrzeni i krajobrazu miast, małych miasteczek i wsi
 • Teoria projektowania, systemy generatywne w sztuce, architekturze i architekturze krajobrazu
 • Organizacja szkoleń z zakresu architektury krajobrazu, projektowania architektonicznego, plastycznego, urbanistycznego, planistycznego oraz szkoleń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wizualizacji architektury i architektury krajobrazu (AUTOCAD, ARCHICAD, ARTLANTIS)
 • Projekty architektury i architektury wnętrz, ogrodów, opracowania graficzne (w tym realizacje malarskie i street-artu)
 • Opracowania planistyczne i urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu zagadnień architektury i architektury wnętrz.