ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Konstrukcji Budowlanych
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof nzw.

Sekretariat Katedry

mgr Dorota Maleszewska pok. WB-239 tel. 85 746 96 00
kom. 571 443 125
wb.kkb(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Viktar Tur pok. WB-236 tel. 797995936

dr hab inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw. pok. WB-237 tel. 797995935 m.kosior(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, prof. nzw. pok. WB-206 tel. 797995930 j.szlendak(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Mirosław Broniewicz pok. WB-203 tel. 797995932 m.broniewicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel pok. WB-235 tel. 797995933 j.prusiel(at)pb.edu.pl
dr inż. Mariusz Gnatowski pok. WB-235 tel. 797995933 m.gnatowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Grygo pok. WB-207
r.grygo(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz pok. WB-227 tel. 797995931 a.krysiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Ireneusz A. Ligocki pok. WB-227 tel. 797995931 i.ligocki(at)pb.edu.pl
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska pok. WB-236 tel. 797995937 barbara.sadowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Aleksander Wawrusiewicz pok. WB-234 tel. 797995934 alekwawr(at)pb.bialystok.pl
mgr inż. Andrzej Baj pok. WB-228 tel. 797995979 a.baj(at)pb.edu.pl
mgr inż. Julita Krassowska pok. WB-237
j.krassowska(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni:

mgr inz. Rafał Wasilczyk
tel. 571443163

inż. Czesław Kietliński
tel. 797995939

Wiaczesław Puczyński
tel. 797995938

Przedmioty nauczania

Studia I stopnia

 • Podstawy projektowania konstrukcji betonowych
 • Podstawy projektowania konstrukcji metalowych
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje murowe i drewniane
 • Podstawy mostownictwa
 • Konstrukcje zespolone
 • Stalowe konstrukcje hal
 • Wspomaganie komputerownie projektowania konstrukcji
 • Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji
 • Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
 • Seminarium dyplomowe inżynierskie

Studia II stopnia

 • Konstrukcje sprężone
 • Złożone konstrukcje metalowe
 • Konstrukcje inżynierskie z betonu
 • Konstrukcje metalowe specjalne
 • Konstrukcje metalowe z kształtowników giętych
 • Mosty
 • Seminarium dyplomowe magisterskie
 • Heurystyka (HES)
 • Społeczne i środowiskowe aspekty działalności inżynierskiej (HES)
 • Zarządzanie procesem inwestycji deweloperskich (HES)

Studia III stopnia

 • Diagnostyka i badania doświadczalne konstrukcji budowlanych
 • Metodologia projektowania konstrukcji budowlanych
 • Mechanika płynięcia i pękania
 • Stateczność i nośność metalowych konstrukcji cienkościennych

Profil naukowo – badawczy

 • Analiza stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji
 • Teoria niezawodności konstrukcji, w tym analiza sytuacji wyjątkowych, analiza pracy komór silosowych, wolno stojących i zblokowanych, pod obciążeniem statycznym i dynamicznym z uwzględnieniem oddziaływań termiczno-wilgotnościowych oraz współpracy ze składowanym ośrodkiem sypkim i podłożem gruntowym
 • Analiza redystrybucji sił wewnętrznych i odkształceń konstrukcji budowlanych, w tym badania doświadczalne w warunkach interakcji obciążeń statycznych i różnorodnych czynników środowiskowych
 • Badania zachowania się betonowych elementów konstrukcyjnych ze zbrojeniem niemetalicznym
 • Badania doświadczalne obiektów i elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej
 • Zagadnienia trwałości konstrukcji i korozji materiałów konstrukcyjnych
 • Ocena efektywności ochrony przeciwkorozyjnej
 • Wykorzystanie parametrów mechaniki pękania do analizy procesu zniszczenia elementów z betonu
 • Zaawansowane badania doświadczalne właściwości betonów konstrukcyjnych zawierających kruszywo popiołoporytowe, zbrojenie rozproszone, kruszywo z recyklingu lub inne materiały odpadowe
 • Zaawansowana analiza stalowych konstrukcji prętowych hal z uwzględnieniem współpracy obudowy z płyt warstwowych
 • Analiza węzłów podatnych i ich wpływ na statykę konstrukcji stalowych
 • Modelowanie MES stalowych węzłów śrubowych i spawanych
 • Projektowanie konstrukcji stalowych według norm europejskich
 • Projektowanie lekkich konstrukcji stalowych wykonywanych z profili giętych na zimno
 • Zagadnienia stosowania i projektowania elementów konstrukcyjnych z kształtowników o przekrojach zamkniętych
 • Projektowanie konstrukcji stalowych zgodne z teorią rozwoju zrównoważonego

Oferta usługowa

 • Ocena i diagnostyka stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych
 • Ekspertyzy i badania elementów konstrukcji stalowych, żelbetowych i sprężonych (w tym konstrukcji mostowych)
 • Opracowanie orzeczeń i rekomendacji technicznych
 • Obciążenia próbne konstrukcji budowlanych
 • Ocena zachowania się połączeń w konstrukcjach stalowych
 • Wzmacniania konstrukcji betonami nowej generacji
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów z dziedziny konstrukcji budowlanych
 • Badania właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów cementowych

Zasoby Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych stanowią, między innymi, nowoczesna hala badawcza o powierzchni 983,98 m2, wyposażona w podłogę siłową i suwnicę, stend do badania elementów konstrukcji w skali naturalnej wraz z unikalnym w skali europejskiej systemem siłowników, maszyna wytrzymałościowa Zwick, realizująca obciążenia statyczne (w tym, w zmiennych warunkach termicznych) oraz dynamiczne, system Aramis 30-5M, prasa do badania próbek betonowych z osprzętem, programowalne komory do badania mrozoodporności, pomieszczenie zamrażalnicze o kubaturze 12 m3, nowoczesne urządzenia do badania właściwości świeżej mieszanki betonowej i stwardniałych betonów.