ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Materiałów, Technologii i Organizacji Budownictwa
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Sekretariat Katedry

mgr inż. Ewa Omieljańczuk pok. WB-225 kom. 571 443 128
tel. 85 746 96 03
wb.kmtiob(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk pok. WB-116 tel. 797995953 m.boltryk(at)pb.edu.pl
prof. dr hab. Anton Ravinski pok. WB-115A a.ravinski(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Backiel-Brzozowska pok. WB-35B
b.backiel(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec pok. WB-123 tel. 797995955 d.dworzanczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Lelusz pok. WB-67B tel. 797995956 m.lelusz(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Małaszkiewicz pok. WB-123 tel. 797995955 d.malaszkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Jerzy Obolewicz pok. WB-128 tel. 797995958 j.obolewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Edyta Pawluczuk pok. WB-115 tel. 797995957
tel. 85 746 96 36
e.pawluczuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Krystyna Rauba pok. WB-115 tel. 797995957
tel. 85 746 96 36
k.rauba(at)pb.edu.pl
mgr inż. Jerzy Sulewski pok. WB-123 tel. 797995959 j.sulewski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Nina Szklennik pok. WB-122 tel. 797995960 n.szklennik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Jarosław Szklennik pok. WB-122 tel. 797995960 j.szklennik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Natalia Stankiewicz pok. WB-66B n.stankiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska pok. WB-122 k.kalinowska(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr Wioleta Rutkowska pok. WB-35B tel. 797995962 w.rutkowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Grzegorz Ryszard Orzepowski pok. WB-046B tel. 797995959 g.orzepowski(at)pb.edu.pl
inż. Marcin Matejko pok. WB-023B

Przedmioty nauczania

  • Budownictwo ogólne
  • Materiały budowlane
  • Podstawy budownictwa
  • Prawo budowlane
  • Technologia betonu
  • Technologia produkcji wyrobów budowlanych
  • Utrzymanie budynków
  • Budownictwo monolityczne
  • Technologia robót budowlanych
  • Komputerowe wspomaganie realizacji robót budowlanych
  • Organizacja robót budowlanych I
  • Organizacja robót budowlanych II
  • Organization of construction works I
  • Management if investment proces I
  • Zarządzanie projektem
  • BIOZ i podstawy ergonomii
  • Trwałość obiektów budowlanych
  • Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją
  • Zaawansowane technologie materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych
  • Ekonomika procesu inwestycyjnego
  • Ekonomika inwestycji
  • Betony specjalne i recykling konstrukcji betonowych
  • Eksploatacja budynków
  • Wybrane zagadnienia z ekonomiki budownictwa
  • Budownictwo
  • Teoria organizacji i zarządzania
  • Materiałoznawstwo i budownictwo ogrodowe
  • Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym
  • Fizyka
  • Prace inżynierskie
  • Prace magisterskie
  • Seminaria dyplomowe

Profil naukowo – badawczy

  • Modyfikacja materiałowo – strukturalna betonów cementowych w środowiskach agresywnych
  • Prognozowanie wypadkowości w budownictwie
  • Technologia betonu recyklingowego
  • Trwałość, utrzymanie i eksploatacja budynków
  • Właściwości betonów lekkich na bazie kruszyw odnawialnych
  • Właściwości strukturalne ceramiki budowlanej
  • Zrównoważony rozwój technologii betonu w budownictwie
  • Optymalizacja realizacji złożonych procesów budowlanych (roboty ziemne, monolityczne, montażowe)
  • Diagnostyka i modelowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowiskach pracy systemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych
  • Właściwości betonu zawierającego kruszywo z recyklingu
  • Ekonomika inwestycji
  • Zarządzanie jakością w budownictwie
  • Organizacja wykonania obiektów budowlanych
  • Kompleksowa (systemowa) modernizacja zasobów mieszkaniowych

Oferta usługowa

  1. Projektowanie składu mieszanki betonowej
  2. Ocena właściwości technicznych materiałów budowlanych
  3. Badania elementów murowych ściennych
  4. Badania strukturalne i chemiczne materiałów i wyrobów budowlanych
  5. Pobieranie próbek betonowych z konstrukcji oraz ich badanie
  6. Specyfikacja właściwości betonu i mieszanki betonowej
  7. Modelowanie matematyczne w budownictwie
  8. Optymalizacja realizacji złożonych procesów budowlanych (roboty ziemne, monolityczne, montażowe)
  9. Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  10. Projektowanie, analiza i optymalizacja struktur organizacyjnych
  11. Doradztwo w zakresie marketingu firm budowlanych
  12. Badania rynku budowlanego
  13. Prognozy oddziaływania na środowisko