pt. 24 listopada 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Materiałów, Technologii i Organizacji Budownictwa
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Sekretariat Katedry

mgr inż. Ewa Omieljańczuk pok. WB-225 kom. 571 443 128
tel. 85 746 96 03
wb.kmtiob(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk pok. WB-116 tel. 797995953 m.boltryk(at)pb.edu.pl
prof. dr hab. Anton Ravinski pok. WB-115A a.ravinski(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Backiel-Brzozowska pok. WB-35B
b.backiel(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec pok. WB-123 tel. 797995955 d.dworzanczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Lelusz pok. WB-67B tel. 797995956 m.lelusz(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Małaszkiewicz pok. WB-123 tel. 797995955 d.malaszkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Jerzy Obolewicz pok. WB-128 tel. 797995958 j.obolewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Edyta Pawluczuk pok. WB-115 tel. 797995957
tel. 85 746 96 36
e.pawluczuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Krystyna Rauba pok. WB-115 tel. 797995957
tel. 85 746 96 36
k.rauba(at)pb.edu.pl
mgr inż. Jerzy Sulewski pok. WB-123 tel. 797995959 j.sulewski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Nina Szklennik pok. WB-122 tel. 797995960 n.szklennik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Jarosław Szklennik pok. WB-122 tel. 797995960 j.szklennik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Natalia Stankiewicz pok. WB-66B n.stankiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska pok. WB-122 k.kalinowska(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr Wioleta Rutkowska pok. WB-35B tel. 797995962 w.rutkowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Grzegorz Ryszard Orzepowski pok. WB-046B tel. 797995959 g.orzepowski(at)pb.edu.pl
inż. Marcin Matejko pok. WB-023B

Przedmioty nauczania

 • Budownictwo ogólne
 • Materiały budowlane
 • Podstawy budownictwa
 • Prawo budowlane
 • Technologia betonu
 • Technologia produkcji wyrobów budowlanych
 • Utrzymanie budynków
 • Budownictwo monolityczne
 • Technologia robót budowlanych
 • Komputerowe wspomaganie realizacji robót budowlanych
 • Organizacja robót budowlanych I
 • Organizacja robót budowlanych II
 • Organization of construction works I
 • Management if investment proces I
 • Zarządzanie projektem
 • BIOZ i podstawy ergonomii
 • Trwałość obiektów budowlanych
 • Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją
 • Zaawansowane technologie materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego
 • Ekonomika inwestycji
 • Betony specjalne i recykling konstrukcji betonowych
 • Eksploatacja budynków
 • Wybrane zagadnienia z ekonomiki budownictwa
 • Budownictwo
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Materiałoznawstwo i budownictwo ogrodowe
 • Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym
 • Fizyka
 • Prace inżynierskie
 • Prace magisterskie
 • Seminaria dyplomowe

Profil naukowo – badawczy

 • Modyfikacja materiałowo – strukturalna betonów cementowych w środowiskach agresywnych
 • Prognozowanie wypadkowości w budownictwie
 • Technologia betonu recyklingowego
 • Trwałość, utrzymanie i eksploatacja budynków
 • Właściwości betonów lekkich na bazie kruszyw odnawialnych
 • Właściwości strukturalne ceramiki budowlanej
 • Zrównoważony rozwój technologii betonu w budownictwie
 • Optymalizacja realizacji złożonych procesów budowlanych (roboty ziemne, monolityczne, montażowe)
 • Diagnostyka i modelowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowiskach pracy systemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych
 • Właściwości betonu zawierającego kruszywo z recyklingu
 • Ekonomika inwestycji
 • Zarządzanie jakością w budownictwie
 • Organizacja wykonania obiektów budowlanych
 • Kompleksowa (systemowa) modernizacja zasobów mieszkaniowych

Oferta usługowa

 1. Projektowanie składu mieszanki betonowej
 2. Ocena właściwości technicznych materiałów budowlanych
 3. Badania elementów murowych ściennych
 4. Badania strukturalne i chemiczne materiałów i wyrobów budowlanych
 5. Pobieranie próbek betonowych z konstrukcji oraz ich badanie
 6. Specyfikacja właściwości betonu i mieszanki betonowej
 7. Modelowanie matematyczne w budownictwie
 8. Optymalizacja realizacji złożonych procesów budowlanych (roboty ziemne, monolityczne, montażowe)
 9. Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 10. Projektowanie, analiza i optymalizacja struktur organizacyjnych
 11. Doradztwo w zakresie marketingu firm budowlanych
 12. Badania rynku budowlanego
 13. Prognozy oddziaływania na środowisko