śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Izabela Bartkowska

Sekretariat Katedry

mgr inż. Elżbieta Żebranowicz pok. WB-3/10 tel. 85 746 95 63 wb.ktisis(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, prof. zw. pok. WB-3/9 tel. 85 746 95 63 j.wiater(at)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis pok. WB-4/37 tel. 85 746 96 49 l.dzienis(at)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich pok. WB-4/9 tel. 797 995 963 a.gurinowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB pok. WB-3/33 tel. 797 995 919 a.kiryluk(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Izabela Bartkowska pok. WB-4/36 tel. 85 746 96 49 i.bartkowska(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz pok. WB-3/30 tel. 797 996 001 e.skorbilowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz pok. WB-3/30 tel. 797 996 001 m.skorbilowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz pok. WB-3/5 tel. 571 443 148 k.ignatowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Iwona Skoczko pok. WB-3/8 tel. 571 443 151 i.skoczko(at)pb.edu.pl
dr hab. Janina Piekutin pok. WB-3/4 tel. 571 443 147 j.piekutin(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski pok. WB-3/3 tel. 571 443 146 dabrow(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Dariusz Boruszko pok. WB-3/3 tel. 571 443 146 d.boruszko(at)pb.edu.pl
dr inż. Dariusz Andraka pok. WB-4/5 tel. 571 443 144 d.andraka(at)pb.edu.pl
dr inż. Jacek Leszczyński pok. WB-3/5 tel. 571 443 148 jleszczynski(at)pb.edu.pl
dr Adam Łukowski pok.WB2/15d tel. 571 443 156 a.lukowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Struk-Sokołowska pok. WB-3/6 tel. 571 443 149 j.struk(at)pb.edu.pl
dr inż. Paweł Biedka pok. WB-4/5 tel. 571 443 144 p.biedka(at)pb.edu.pl
dr inż. Wojciech Kruszyński pok. WB-4/8 tel. 571 443 143 w.kruszynski(at)pb.edu.pl
dr inż. Izabela Tałałaj pok. WB-4/34 tel. 571 443 162 i.talalaj(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur pok. WB-4/4 tel. 797 995 965 j.mazur(at)pb.edu.pl
dr inż. Maria Walery pok. WB-4/34 tel. 571 443 162 m.walery(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Trębicka pok. WB-4/35 tel. 797 995 966 a.trebicka(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Kazimierowicz pok. WB-4/8 tel. 571 443 143 j.kazimierowicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Piotr Ofman pok. WB-3/32 tel. 571 443 155 p.ofman(at)pb.edu.pl
mgr inż. Ewa Szatyłowicz pok. WB-3/8 tel. 571 443 151 e.szatylowicz(at)pb.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons pok. WB-3/31 tel. 571443153 e.petersons(at)pb.edu.pl
dr inż. Anna Siemieniuk pok. WB-3/7 tel. 571 443 150 a.siemieniuk(at)pb.edu.pl
dr Joanna Szczykowska pok. WB-3/7 tel. 571 443 150 j.szczykowsk(at)pb.edu.pl
dr inż. Lech Magrel pok. WB-3/4 tel. 571 443 147 l.magrel(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Dolecka pok. WB-4/35 tel. 797 995 966 j.dolecka(at)pb.edu.pl
dr inż. Maria Orzechowska pok. WB-4/35 tel. 797 995 966 m.orzechowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Dariusz Warentowicz pok. WB-4/7 tel. 797 995 965 d.wawrentowicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Jacek Dawidowicz pok. WB-4/7 tel. 571 443 145 j.dawidowicz(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Dawid Łapiński pok. WB-3/32 tel. 571 443 155 d.lapinski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Żebranowicz pok. WB-3/10 tel. 85 746 95 63 e.zebranowicz(at)pb.edu.pl
Jacek Kuprjanowicz pok. WB-3/21 tel. 797 995 917 j.kuprjanowicz(at)pb.edu.pl

Oferta usługowo-badawcza

 • Badania procesu oczyszczania ścieków komunalnych i mleczarskich w reaktorach porcjowych (SBR),analizy zmian związków organicznych w ściekach na podstawie frakcji ChZT, wspomaganie procesu denitryfikacji w reaktorach z biofilmem, ocena możliwości zagospodarowania i wykorzystywania wód deszczowych, identyfikacji mikrozanieczyszczeń tj.: farmaceutyków, PPCPs (z ang. Pharmaceuticals and Personal Care Products) i środków ochrony osobistej w wodach i ściekach.
 • Analiza fizyko-chemiczna wody, gleby i ścieków, modelowanie statystyczne procesów technulogicznych w inżynierii środowiska.
 • Ekspertyzy, oceny i projekty w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi różnego pochodzenia.
 • Unieszkodliwianie odpadów organicznych w procesie fermentacji metanowej. Badanie potencjału biogazowego substratów roślinnych, odpadów organicznych, osadów ściekowych.
 • Komputerowe wspomaganie podejmowania optymalnych decyzji w ochronie środowiska naturalnego.
 • Procesy modelowania sieci wodociągowych przy wykorzystaniu najnowszych technik komputerowych.
 • Analiza podsystemu dystrybucji wody przy wykorzystaniu matematycznego modelowania uwzględniającego techniki komputerowe.
 • Wykorzystanie Systemów Wspomagania Decyzji w zarządzaniu śrosowiskiem naturalnym.
 • Opracowania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
  • ekspertyzy funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych,
  • analizy fizyko-chemiczne odcieków,
  • ocena jakości wód w otoczeniu składowisk odpadów komunalnych,
  • koncepcje oczyszczania odcieków,
  • ocena możliwości wykorzystania procesu odwróconej osmozy w oczyszczaniu ścieków oraz odcieków składowiskowych.
 • Oceny istniejących sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych:
  • optymalizacja i zwiększenie niezawodności systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • badanie niezawodności sieci i obiektów,
  • opracowanie komputerowych modeli sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • modernizacja i wdrażanie systemów monitoringu sieci,
  • nadzór nad wdrażaniem baz danych typu GIS,
  • analizy hydrauliczne systemów dystrybucji wody,
  • ekspertyzy na potrzeby oceny stanu technicznego.
 • Opracowania i oceny skuteczności technulogii oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych:
  • analizy fizyko-chemiczne ścieków i osadów ściekowych,
  • dobór optymalnej technulogii oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych,
  • koncepcje oraz projekty oczyszczalni ścieków,
  • koncepcje i projekty modernizacji oczyszczalni ścieków,
  • nadzór nad rozruchem oczyszczalni ścieków,
  • ekspertyzy efektywności istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.
 • Opracowania i oceny skuteczności technulogii uzdatniania wody do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych:
  • analizy fizyko-chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych.
  • dobór technulogii uzdatniania wody,
  • wykonanie koncepcji i projektów stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych,
  • nadzór nad rozruchem urządzeń,
  • ekspertyzy efektywności istniejących stacji uzdatniania.
 • Opracowania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych:
  • analizy fizyko-chemiczne ścieków deszczowych i osadów z kanalizacji deszczowej,
  • analizy funkcjonalne istniejących systemów odprowadzania ścieków deszczowych,
  • ocena możliwości stosowania urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych.
 • Opracowania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
  • opracowanie planu gospodarki odpadami,
  • ekspertyzy funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych,
  • analizy fizyko-chemiczne odcieków,
  • koncepcje oczyszczania odcieków,
  • ocena możliwości wykorzystania procesu odwróconej osmozy w oczyszczaniu ścieków oraz odcieków składowiskowych.
 • Opracowania z zakresu dezodoryzacji odorów z obiektów gospodarki komunalnej:
  • pomiar natężenia i intensywności odorów,
  • koncepcje unieszkodliwiania odorów.
 • Wspomaganie komputerowe projektowania.