wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Kierunki Zamawiane - pilotaż - Wykład 5
 
 
 

BRAŻNOWE WARSZTATY JĘZYKOWE
kier. BUDOWNICTWO

Język angielski

W okresie od 30.03.2011 do 08.06.2011 studenci 6 semestru kierunku Budownictwo uczestniczyli w kursie specjalistycznym w dziedzinie języka angielskiego w ramach realizacji projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych
i przyrodniczych – pilotaż".

W trakcie 22 godzin zajęć uczestnicy warsztatów poszerzyli znajomość języka angielskiego
o słownictwo i terminologię specjalistyczną. Tematyka objęła następujące dziedziny:

· mechanika gruntu, geologia – rodzaje skał, gleby, przepuszczalność, ruchy skorupy ziemskiej, trzęsienia ziemi, fundamenty i struktura budynków w trakcie trzęsień ziemi,

· siły oddziałujące na budowle oraz próby wytrzymałości materiałów,

· metody wzmacniania struktur, nowe technologie – Dynamic Inteligent Buildings

· materiały budowlane, nowe materiały tzw. „inteligentne”, właściwości i zastosowanie materiałów, polimery

· elementy/akcesoria konstrukcyjne (np. rury, arkusze, płyty, kratownice) oraz ich mocowanie (np. wkręty, nity, śruby)

· określanie prawdopodobnych przyczyn wypadków (np. runięcia budynków) na podstawie zgromadzonych dowodów,

· sporządzanie raportu z dochodzenia przyczyn wypadku,

· opisy budynków oraz zagospodarowania przestrzennego terenu, wygląd zewnętrzny, kształty,

· plany, rzuty, elewacje – sporządzanie projektów

Warsztaty zakończyły się testem sprawdzającym.

Prowadzący zajęcia:
mgr Urszula Sochoń - Okruszko