sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Kierunki Zamawiane - pilotaż
 
 
 
Kierunki Zamawiane - pilotaż
 

EFS

Program "Kierunki Zamawiane - pilotaż"

Politechnika Białostocka bierze udział w prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekcie "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia na kierunku budownictwo i inżynieria środowiska. Wsparciem objętych jest 12 studentów z pośród których 6 otrzymuje stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie na każdym z kierunku.

plik