ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Galeria: Rozwój zrównoważony w budownictwie – część II
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

W dniu 29 listopada 2011r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się wykład zamawiany nt „Rozwój zrównoważony w budownictwie – część II” w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej”.
Wykład poprowadził mgr inż. Krzysztof Kuniczuk – kierownik ds. Jakości i Technologii z firmy Cemex Polska sp. z o.o., specjalista – praktyk w zakresie technologii betonu i rozwoju zrównoważonego w budownictwie.
Poruszono wiele zagadnień z zakresu rozwoju zrównoważonego w budownictwie m.in. na temat systemów certyfikacji wielokryterialnej, certyfikatu LEED w Polsce, ekodomów, betonów samozagęszczalnych oraz przedstawiono dwa główne zagadnienia związane z przyspieszeniem procesu budowlanego w świetle zrównoważonego rozwoju oraz system symulacji i monitorowania temperatury, dojrzałości i wytrzymałości betonów.
Wykład uatrakcyjnił program studiów poprzez istotne rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy przyszłych inżynierów o zagadnienia specjalistyczne.

 
galeria
 
Rozwój zrównoważony w budownictwie – część II