sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykład z cyklu Budownictwo niskoenergetyczne
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

W dniu 13 czerwca 2012 odbył się I cykl wykładów zamawianych dotyczących zagadnień związanych z budownictwem niskoenergetycznym. Słuchaczami byli studenci VI semestru kierunku budownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

 
galeria
 
Budownictwo niskoenergetyczne