wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Administracja Projektu
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Kierownik projektu
dr inż. Marta Kosior-Kazberuk
e-mail: m.kosior@pb.edu.pl
pokój: WB-15A i WB-229A

Koordynator kierunku budownictwo
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska
e-mail: bsadowska@pb.edu.pl
pokój: WB-229A

Koordynator kierunku inżynieria środowiska
dr inż. Anna Siemieniuk
e-mail: a.siemieniuk@pb.edu.pl
pokój: WB-42B

Koordynator kierunku ochrona środowiska
dr inż. Robert Czubaszek
e-mail: r.czubaszek@pb.edu.pl
pokój: WB-11B

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek
e-mail: a.wysocka@pb.edu.pl
pokój: WB-11B

Biuro projektu
mgr inż. Anna Żakowicz
pokój: WB-221A