sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Kursy Wyrównawcze
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące kursy wyrównawcze:

  • dla studentów I roku kierunku budownictwo z matematyki i fizyki,
  • dla studentów I roku kierunku inżynieria środowiska z matematyki i chemii,
  • dla studentów I roku kierunku ochrona środowiska z matematyki i chemii.

Kursy wyrównawcze miały na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentek i studentów (wyrównanie szans w procesie kształcenia). Przed rozpoczęciem kursów przeprowadzono testy kwalifikacyjne, aby wybrać grupę osób, które potrzebowały wsparcia.

Na kierunku budownictwo w kursie wyrównawczym z matematyki wzięło udział 77 studentów, w tym 32 kobiety i 45 mężczyzn a w kursie wyrównawczym z fizyki wzięło udział 100 studentów, w tym 39 kobiet i 61 mężczyzn. Na kierunku inżynieria środowiska w kursie wyrównawczym z matematyki wzięło udział 60 studentów, w tym 38 kobiet i 22 mężczyzn, a w kursie wyrównawczym z chemii wzięło udział 69 studentów, w tym 26 kobiet i 43 mężczyzn. Na kierunku ochrona środowiska w kursie wyrównawczym z matematyki wzięło udział 52 studentów, w tym 37 kobiet i 15 mężczyzn a w kursie wyrównawczym z chemii wzięło udział 66 studentów, w tym 47 kobiet i 19 mężczyzn.