wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wycieczki
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Wyjazd techniczny w celu poznania nowoczesnych technologii w europejskim niskoenergetycznym budownictwie

drewnianym dla studentów budownictwa

W dniach 14-17 października 2012r. studenci kierunku budownictwo mieli doskonałą okazję, aby obejrzeć obiekty budowlane na Słowacji, a także na terenach przygranicznych w Czorsztynie. Celem dodatkowego wyjazdu technicznego było poznanie praktycznych aspektów wznoszenia niskoenergetycznych obiektów mieszkalnych w technologii drewnianej. Studenci mogli obejrzeć budowę dwóch domów w różnej technologii. Poznanie metod wznoszenia tego typu obiektów przyczyniło się do rozszerzenia programu i pogłębienia wiedzy z zakresu konstrukcji drewnianych. Wyjazd istotnie wzbogacił program kształcenia. Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć w Galerii. Tekst sprawozdania.

Wyjazd techniczny studentów kierunku inżynieria środowiska w celu zapoznania studentów z automatyką grzejną,

produkcją kotłów i grzejników

W związku z realizacją zadania 11 "Wyjazd techniczny w celu zapoznania studentów z automatyką grzewczą, produkcją kotłów i grzejników” w ramach realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej" w dniach 1-4.10.2012 odbyła się wycieczka studentów VII semestru Inżynierii Środowiska do Wrocławia i Mszczonowa. W wyjeździe wzięło udział 25 studentów. Program wyjazdu obejmował szkolenie i warsztaty zorganizowane przez firmę De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu oraz wizytę w PEC Geotermia we Mszczonowie. Pełna treść sprawozdania z wyjazdu do Wrocławia i Mszczonowa do pobrania tutaj. Zdjęcia z wyjazdu można zobaczyć w Galerii.

Wyjazd na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu.

W ramach realizacji zadania 6 w dniach 21-24.05.2012 odbył się wyjazd techniczny przeznaczony dla studentów kierunku ochrona środowiska na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Wyjazd odbył się w ramach realizacji Zadania 6 Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska. W wycieczce wzięło udział 24 studentów. Program wyjazdu dotyczył zagadnień związanych z genetyką i biologią molekularną, w zakresie dotyczącym ochrony i kształtowania środowiska, i obejmował wykład oraz zwiedzanie laboratoriów, gdzie zostały omówione i przedstawione różne metody badawcze stosowane w genetyce i biologii molekularnej. Pełna treść sprawozdania z wyjazdu do Krakowa i Jastrzębca do pobrania tutaj, więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Wyjazd techniczny w celu poznania nowoczesnych technologii

w europejskim niskoenergetycznym budownictwie drewnianym dla studentów budownictwa

W dniach 22-25 kwietnia 2012r. studenci kierunku budownictwo mieli doskonałą okazję aby obejrzeć obiekty budowlane w Dreźnie (na terenie Niemiec), a po drodze, również we Wrocławiu. Celem wyjazdu technicznego było poznanie praktycznych aspektów wznoszenia niskoenergetycznych obiektów mieszkalnych w technologii drewnianej. Studenci obejrzeli montaż takiego obiektu od podstaw, aż po dach. Dodatkowo, studentki i studenci mieli okazję obejrzeć różnego typu budowle Wrocławia poczynając od mostów, a skończywszy na budynkach wysokich. Jednym z ciekawszych obiektów kubaturowych była budowa filharmonii wrocławskiej. Drezno zachwycało bogatą architekturą. Wyjazd istotnie wzbogacił program kształcenia, co dobrze ujęli studenci. Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć w Galerii.
Tekst sprawozdania.

Wyjazd techniczny w celu zwiedzenia oczyszczalni ścieków oraz

geotermii podhalańskiej dla studentów Inżynierii Środowiska

W dniach 19-22.03.2012 r., w ramach realizacji zadania 12 odbyła się wycieczka studentów VI semestru Inżynierii Środowiska do Zakopanego. Studenci obejrzeli dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, które równolegle działają na terenie Zakopanego. Ich działanie oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych procesów pozwalających na pełne usuwanie związków biogennych. Studenci zapoznali się również z systemem ciepłowniczym PEC Geotermii Podhalańskiej oraz odwiertami geotermalnymi. Pełną treść sprawozdania można przeczytać tutaj. Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć w Galerii.

Wycieczka do Silvarium w Poczopku

Dnia 13 października 2010 r. grupa studentów III sem. kierunku Ochrona Środowiska odbyła wycieczkę techniczną do Silvarium zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Krynki, w miejscowości Poczopek. Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji Zadania 6 – Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku Ochrona Środowiska. Łącznie w wycieczce wzięło udział 38 studentów. Pełna treść sprawozdania z wycieczki do Silvarium w Poczopku do pobrania tutaj, więcej zdjęć w zakładce Galeria

Wycieczka do Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Dnia 04 lipca 2011 r. grupa studentów IV sem. kierunku Ochrona Środowiska odbyła wycieczkę do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji Zadania 6 – Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku Ochrona Środowiska. Łącznie w wycieczce wzięło udział 89 studentów i 5 opiekunów. Osobą odpowiedzialną za część merytoryczną wyjazdu był dr Krzysztof Micun. Początek wyjazdu obejmował wizytę w żwirowni w Drahlach a następnie przystanek w Lipsku, gdzie omówiona została geneza Kotliny Biebrzańskiej. Dalsza część wycieczki przebiegała już na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Studenci mogli zobaczyć tu różne formy młodoglacjalnej rzeźby terenu, które były wcześniej omawiane teoretycznie w trakcie zajęć z Geologii i geomorfologii.
Zdjęcia z wycieczki można zobaczyć w zakładce Galeria

Wyjazdy techniczne w celu poznania nowoczesnych technologii budowy dróg i autostrad

W dniach 26-28 maja oraz 15 czerwca 2011 roku dwie grupy studentów II roku Budownictwa odbyły dwa wyjazdy techniczne w ramach realizacji zadania 17 – Wyjazd techniczny w celu poznania nowoczesnych technologii budowy dróg i autostrad dla studentów budownictwa. Program dłuższego, 3-dniowego wyjazdu pozwolił na poznanie nowoczesnych technologii budowy dróg i autostrad w wybranym regionie Polski i obejmował wizytę w Instytucie Badań Technicznych TPA, na budowie odcinka obwodnicy północnej Warszawy, linii 2 metra w Warszawie oraz autostrady A2. Program drugiego, jednodniowego wyjazdu umożliwił poznanie technologii budowy dróg i innych obiektów komunikacyjnych na przykładzie modernizacji drogi na terenie województwa podlaskiego. W dłuższym wyjeździe uczestniczyło 38 osób, w tym 19 kobiet i 19 mężczyzn. W krótszym wyjeździe uczestniczyło 45 studentów.
Zdjęcia z wyjazdów można obejrzeć w zakładce Galeria

Wycieczka na budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Jeżewo-Warszawa

W dniach 8 i 9 listopada 2011r. odbył się wyjazd techniczny, studentów III roku kierunku budownictwo, na budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Jeżewo-Warszawa. Studenci, dzięki uprzejmości firm Halcrow Polska, MotaEngil, Strabag, mogli przyjrzeć się budowie kolejnych obiektów znajdujących się w ciągu drogi, tj.: mostów, kładek dla pieszych. Jednym z oglądanych obiektów był, aktualnie wznoszony, most zespolony na rzece Narew w miejscowości Żółtki. Można było obejrzeć już konstrukcję mostu, elementy główne nośne. Jednocześnie, kierownik obiektu przybliżył studentom kolejne etapy budowy mostu. Kolejnym miejscem jakie zwiedzili studenci było laboratorium, w którym dokonuje się wielu badań związanych np. ze stosowanym betonem, m.in. bada się jego wytrzymałość, określa inne ważne właściwości niezbędne do kontroli jakości mieszanki wbudowanej w obiekt. Ostatnim ważnym miejscem było biuro budowy, gdzie odbyło się spotkanie z projektantami obiektów. Studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda rzeczywista dokumentacja danego obiektu czy odcinka drogi. Postęp szeroko zakrojonych prac na budowie odcinka drogi daje nieocenioną możliwość zapoznania się z nowoczesną technologia budowy dróg w praktyce. Dzięki otwartości i uprzejmości goszczących nas firm oraz merytorycznej opiece ze strony Pracowników studenci i studentki znacząco poszerzyli i uzupełnili wiedzę w tym zakresie. Program wyjazdu technicznego powtórzono, aby jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać.

Oto relacja samych uczestników wyjazdu technicznego na budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Jeżewo-Waszawa:
„Na S8, pod Jeżewo
pojechali za potrzebą,
by obejrzeć dróg budowy
biuro firmy i most nowy.
Wątpliwości rozwiązywał,
na pytania oczekiwał,
nasz inżynier prowadzący
w temacie wszystko wiedzący.
Wyjazd zacny był w istocie,
tylko buty były w błocie.,
Mimo tego, dziękujemy
następnych oczekujemy"


Polecamy:
Kamil Tryzna
Adam Sulewski
Wojciech Szawiel

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć w zakładce Galeria

Wycieczka na budowę drogi i estakady na przedłużeniu ulicy Piastowskiej w Białymstoku

W dniu 28 listopada 2011r. odbył się wyjazd techniczny, studentów III roku kierunku budownictwo, na budowę drogi i estakady na przedłużeniu ulicy Piastowskiej w Białymstoku. Studenci dzięki uprzejmości firmy EUROVIA Polska S.A. mogli przyjrzeć się budowie estakady, która posadowiona będzie na ok. 180 palach. Tego rodzaju przedsięwzięcia budowlane wymagają doświadczenia i wiedzy inżynierskiej. Studenci mieli możliwość dokładnego poznania technologii wiercenia pali żelbetowych. Inżynier – kierownik robót mostowych z przedsiębiorstwa Eurovia Polska wyjaśnił, krok po kroku, w jaki sposób taki obiekt powstaje, a także opowiedział o technologii jego wykonywania.
Była to kolejna okazja zapoznania się z nowoczesną technologią budowy dróg oraz obiektów inżynierskich w praktyce. Dzięki otwartości i uprzejmości goszczącej nas firmy oraz merytorycznej opiece ze strony Kierownika studenci i studentki znacząco poszerzyli i uzupełnili wiedzę w tym zakresie.

Relacja studentów z wyjazdu technicznego na budowę drogi i estakady na przedłużeniu ul. Piastowskiej w Białymstoku:
Tej jesieni, poniedziałkiem
nieprzyjemnym, zimnym rankiem
na Piastowską przybyliśmy
na budowie gościliśmy.
Nasz Inżynier młody wiekiem
Bardzo miłym był człowiekiem.
Z białym kaskiem na swej głowie
Chętnie mówił o budowie:
„Grunt spoisty - trzeba pali!
Bo budowa się zawali!
Dwie wiertnice, droga nowa
estakada kolejowa.”
Wiatr w nas dmuchał jak szalony,
Nie pomogły kalesony.
Lecz ta aura nam nie wadzi,
Bo głód wiedzy nas prowadzi,
Więc za wyjazd cały sercem
„DZIĘKI!” krzyczem dziś w podzięce.
Już następny by się chciało,
Bo budowy zawsze mało.


Autorzy:
Adam Sulewski
Kamil Tryzna

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć w zakładce Galeria