sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykład: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
 
 
 

EFS

W dniu 2009.11.06 w godzinach 13.30 – 15.00 w Sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się wykład prof. dr hab. inż. Ryszarda Krystka z Politechniki Gdańskiej, w ramach projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż". Wykład dotyczył "Bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie rozwoju zrównoważonego". Profesor przedstawił, studentom III i V roku kierunku Budownictwo, historię motoryzacji oraz największe zagrożenia wynikające z jej rozwoju. Poparł to wieloma przykładami z doświadczeń krajowych i zagranicznych. Świadomość tych zagrożeń (np. szacuje się, że w 2020 roku wypadki drogowe przesuną się z dziewiątej na trzecią pozycję największych zagrożeń życia i zdrowia, tuż po chorobach serca i nerwicach) jest obecnie w centrum uwagi krajów Unii Europejskiej. Przykładem tego jest "Polityka transportowa UN do 2010 roku – Czas na decyzje". Profesor przybliżył studentom najważniejsze programy badawcze w tym: "GAMBIT-2005 – Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce" oraz "ZEUS – Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu", łączący wszystkie gałęzie transportu: transport drogowy, kolejowy, lotniskowy i wodny. Wykład wzbudził wielkie zainteresowanie tą tematyką wśród studentów kierunku Budownictwo.

plik
galeria
 
Galeria
 
[x]