wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykład: Konstrukcje inteligentne w budownictwie niskoenergetycznym
 
 
 

EFS

W dniu 2009.11.16 w godzinach 10.30 – 14.00 w Sali Rady Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska (34 WBA) odbył się wykład dr inż. Władysława Ryżyńskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Wykład został wygłoszony w ramach projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż". Dotyczył projektowania, realizacji i eksploatacji konstrukcji inteligentnych z elementami sterowania. Podczas wykładu omówiono tematykę budynków inteligentnych pod kątem racjonalizacji zużycia energii poprzez instalacje systemów sterowania i automatyki w zintegrowanym układzie budynku inteligentnego.