wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykład: Branżowe warsztaty językowe
 
 
 

EFS

BRAŻNOWE WARSZTATY JĘZYKOWE
kier. BUDOWNICTWO Język angielski

W okresie od 15.04.2010 do 17.06.2010 studenci 4 semestru kierunku Budownictwo uczestniczyli w kursie specjalistycznym w dziedzinie języka angielskiego w ramach realizacji projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż".

W trakcie 22 godzin zajęć uczestnicy warsztatów poszerzyli znajomość języka angielskiego o słownictwo i terminologię specjalistyczną. Tematyka objęła następujące dziedziny:

  • inżynieria budowlana – specjalności, zakres działań, zawody związane z budownictwem, etapy i charakterystyka pracy
  • czytanie danych liczbowych i działań matematycznych, określanie wymiarów, 
 opisywanie kształtu przedmiotów i budynków
  • materiały budowlane, nowe materiały tzw. "inteligentne", właściwości 
 i zastosowanie materiałów
  • siły oddziałujące na budowle oraz testy wytrzymałości materiałów
  • wpływ warunków atmosferycznych i klęsk naturalnych (np. powódź, trzęsienie ziemi) na strukturę budynku
  • mosty oraz tamy

Warsztaty zakończyły się testem sprawdzającym.

Prowadzący zajęcia:
mgr Urszula Sochoń - Okruszko

plik
 
Dokumenty do pobrania