sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Świadectwa energetyczne – droga do obecnego stanu prawnego i przyszłość
 
 
 

EFS

W dniu 24 listopada 2010 w godzinach 15:00 – 18:15 w Sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (34 WBA) odbył się wykład na temat: "Świadectwa energetyczne – droga do obecnego stanu prawnego i przyszłość (o czym informują główne wskaźniki prezentowane w świadectwach)".

Wykład przeprowadził dr inż. Wiesław Sarosiek. Podczas wykładu omówiono dyrektywę o certyfikacji energetycznej budynków (2002/91/EC), ustawę prawo budowlane i kolejne jej zmiany wprowadzające świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce. Dużo uwagi poświecono ostatnio wprowadzonym zmianom w prawie unijnym (2010/31/UE) zmieniającym dyrektywę o certyfikacji - w tym budynkom o "prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię". Dokładnie omówiono wskaźniki charakteryzujące budynek pod względem energetycznym wprowadzone wraz z certyfikacją energetyczną szczególną uwagę zwracając na ich interpretację fizyczną i znaczenie dla inwestorów.

 
galeria
 
Galeria