śr. 22 listopada 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Koła Naukowe
 
 
 

Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC

opiekun naukowy:
dr inż. Marta Wasilewska

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

opiekun naukowy:
dr Janina Piekutin

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

opiekun naukowy:
dr Dan Wołkowycki

Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

opiekun naukowy:
dr Jerzy Obolewicz

Studenckie Koło Naukowe "Konstruktor"

opiekun naukowy:
dr inż. Mirosław Broniewicz

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

Studenckie Koło "Ciepłownik"

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Gajewski
dr inż Dorota Krawczyk

Koło Naukowe „Kreatorzy Zieleni”

opiekun naukowy:

dr Beata Matowicka

Koło Naukowe TechnoloGIS

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Kamocki

Koło Młodych PZiTS

dr hab. inż. Iwona Skoczko

Planista

opiekun naukowy:
dr inż. Henryk Jaros

Koło Naukowe TechnoloGIS

Dr inż. Andrzej Kamocki

Studenckie Koło Naukowe Biologów Sanitarnych

Dr inż. Andrzej Butarewicz

Studenckie Koło Naukowe Genofor

Dr inż. Marzena Matejczyk

Koło Naukowe ROLKA

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński

Koło Nauk Przyrodniczych „Helisa”

Dr Grzegorz Świderski