ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Koła Naukowe
 
 
 

LP.

NAZWA KOŁA NAUKOWEGO

OPIEKUN

1

Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

dr inż. Jerzy Obolewicz

2

Studenckie Koło Naukowe "Ciepłownik"

dr hab. inż. Andrzej Gajewski

dr inż. Dorota Krawczyk

3

Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC

dr inż. Marta Wasilewska

4

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr hab. Janina Piekutin

5

Studenckie Koło Naukowe "Konstruktor"

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

dr hab. inż. Mirosław Broniewicz

6

SKN Ruralistów i Urbanistów „PLANISTA”

dr inż. Henryk Jaros

7

Studenckie Koło Naukowe Biologów Sanitarnych

dr hab. inż. Andrzej Butarewicz

8

Studenckie Koło Naukowe Genofor

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Rosochacki

9

Koło Naukowe ROLKA

dr hab. inż. Sławomir Obidziński

10

Koło Nauk Przyrodniczych „Helisa”

dr Grzegorz Świderski

Koło Młodych PZITS

dr hab. inż. Iwona Skoczko

Koło Młodych PZITB

dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel