wt. 26 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Kolegium Dziekańskie
 
 
 
Kolegium Dziekańskie
 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. Dziekan WBiIŚ PB
2. Dr hab. inż. Iwona Skoczko Prodziekan ds. nauki
3. Dr inż. Małgorzata A. Lelusz Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
4. Dr Jolanta Piekut Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
5. Dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Prodziekan ds. promocji i rozwoju
6. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk prof. PB Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych
7. Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. Katedra Mechaniki Konstrukcji
8. Dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej
9. Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. Katedra Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa
10. Prof. dr hab. inż. Walery Jezierski Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli
11. Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB Zakład Inżynierii Drogowej
12. Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska prof. PB Zakład Geotechniki
13. Prof. dr hab. inż. Miroslaw Żukowski Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
14. Dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
15. Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski Zespół Dydaktyczny Architektury Krajobrazu
16. Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw. Katedra Systemów Inżynierii Środowiska
17. Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
18. Prof. dr hab. inż. Roman Hejft Zakład Inżynierii Rolno – Spożywczej i Leśnej
19. Dr inż. Andrzej Butarewicz Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
20. Dr hab. Renata Świsłocka Zakład Chemii
21. Szymon Mierzejewski Przedstawiciel studentów
22. Mgr inż. Ewa Szatyłowicz Przedstawiciel studentów studiów doktoranckich
23. Mgr Ewa Wojciuk Kierownik Dziekanatu
24. Mgr Beata Jakuszewicz Kierownik Administracji Obiektów
25. Mgr Adam Wasilewski Kierownik Warsztatu Techniczno – Usługowego
26. Dr inż. arch. Jolanta Niedzielko Przedstawiciel NSZZ Solidarność
27. Dr hab. inż. Mariusz Adamski Przedstawiciel ZNP
28. Mgr Adam Wasilewski Przedstawiciel ZZPT