śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Kolegium Dziekańskie
 
 
 
Kolegium Dziekańskie
 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. Dziekan WBiIŚ PB
2. dr hab. inż. Iwona Skoczko Prodziekan ds. nauki
3. dr inż. Małgorzata A. Lelusz Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
4. dr Jolanta Piekut Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
5. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Prodziekan ds. promocji i rozwoju
6. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk,Prof. PB Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych i Architektury
7. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska, Prof. PB Kierownik Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
8. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Prof. zw. Kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej
9. dr hab. inż. Elzbieta Broniewicz Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
10. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz Kierownik Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii
11. prof. dr hab. inż. Miroslaw Żukowski Kierownik Katedry Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
12. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Prof. zw. Kierownik Katedry Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska
13. dr hab. inż. Sławomir Obidziński Kierownik Katedry Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska
14. Szymon Mierzejewski Przedstawiciel studentów
15. mgr inż. Ewa Szatyłowicz Przedstawiciel studentów studiów doktoranckich
16. mgr Ewa Wojciuk Kierownik Dziekanatu
17. mgr Beata Jakuszewicz Kierownik Administracji Obiektów
18. mgr Adam Wasilewski Kierownik Warsztatu Techniczno – Usługowego
19. dr inż. arch. Jolanta Niedzielko Przedstawiciel NSZZ Solidarność
20. dr hab. inż. Mariusz Adamski Przedstawiciel ZNP
21. mgr Adam Wasilewski Przedstawiciel ZZPT