pt. 24 listopada 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Kolegium Dziekańskie
 
 
 
Kolegium Dziekańskie
 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. Dziekan WBiIŚ PB
2. dr hab. inż. Iwona Skoczko Prodziekan ds. nauki
3. dr inż. Małgorzata A. Lelusz Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
4. dr Jolanta Piekut Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
5. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Prodziekan ds. promocji i rozwoju
6. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk,Prof. PB Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych i Architektury
7. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. Katedra Mechaniki Konstrukcji
8. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska, Prof. PB Kierownik Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
9. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Prof. zw. Kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej
10. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz Kierownik Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii
11. prof. dr hab. inż. Miroslaw Żukowski Kierownik Katedry Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
12. dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
13. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Prof. zw. Kierownik Katedry Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska
14. dr hab. inż. Sławomir Obidziński Kierownik Katedry Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska
15. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
16. Szymon Mierzejewski Przedstawiciel studentów
17. mgr inż. Ewa Szatyłowicz Przedstawiciel studentów studiów doktoranckich
18. mgr Ewa Wojciuk Kierownik Dziekanatu
19. mgr Beata Jakuszewicz Kierownik Administracji Obiektów
20. mgr Adam Wasilewski Kierownik Warsztatu Techniczno – Usługowego
21. dr inż. arch. Jolanta Niedzielko Przedstawiciel NSZZ Solidarność
22. dr hab. inż. Mariusz Adamski Przedstawiciel ZNP
23. mgr Adam Wasilewski Przedstawiciel ZZPT