ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Komisje i Zespoły doraźne
 
 
 
KOMISJE I ZESPOŁY DORAŹNE POWOŁANE NA KADENCJĘ 2016–2020
 

Zespół do opracowania Projektu Strategii Rozwoju

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

na lata 2016 - 2020

1. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. - przewodniczący
2. dr hab. inż. Iwona Skoczko - członek
3. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB - członek
4. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. - członek
5. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska - członek
6. dr inż. Anna Siemieniuk - członek
7. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw. - członek

Zespół do organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo

1. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska - przewodnicząca
2. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska - członek
3. dr inż. Robert Grygo - członek
4. dr inż. Jarosław Malesza - członek
5. mgr Dorota Maleszewska - członek
6. mgr inż. Nina Szklennik - członek