wt. 26 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Komisje i Zespoły stałe
 
 
 
KOMISJE I ZESPOŁY STAŁE POWOŁANE NA KADENCJĘ 2016–2020
 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

1. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. - przewodniczący
2. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB - członek
3. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. - członek
4. dr hab. inż. Iwona Skoczko - członek
5. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw. - członek

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

1. dr inż. Joanna Krętowska - przewodnicząca
2. dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska - wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB - członek
4. dr inż. arch. Dorota Gawryluk - członek
5. dr inż. Dorota Krawczyk - członek
6. dr inż. Elżbieta Gołąbeska - członek
7. dr inż. Wojciech Kruszyński - członek
8. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski - członek
9. dr inż. Małgorzata A. Lelusz - członek
10. dr inż. Marcin Orłowski - członek
11. dr Jolanta Piekut - członek
12. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - członek
13. Zuzanna Jaśkiewicz - członek, student kierunku architektura krajobrazu
14. Daniel Amelian - członek, student kierunku biotechnologia
15. Przemysław Tyszkiewicz - członek, student kierunku budownictwo
16. Adrian Alboszta - członek, student kierunku ekoinżynieria
17. Natalia Czarniecka - członek, student kierunku gospodarka przestrzenna
18. Rafał Buczyński - członek, student kierunku inżynieria środowiska
19. Anna Maleszewska - członek, student kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna
20. mgr inż. Marta Nalewajko - członek, student studiów doktoranckich
21. mgr Anna Gryniewicka - sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Naukowego

I. Komisja ds. Postępowania o Nadanie Tytułu Profesora w Dyscyplinie Budownictwo

1. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. - przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. - członek
3. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw. - członek
4. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski - członek
5. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw. - członek
6. prof. dr hab. Anton Ravinski - członek
7. prof. dr hab. inż. Viktar Tur - członek

II. Komisja ds. Postępowania o Nadanie Tytułu Profesora w Dyscyplinie Inżynieria Środowiska

1. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw. - członek
3. prof. dr hab. inż. Roman Hejft - członek
4. prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich - członek
5. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw. - członek
6. prof. dr hab. Anton Ravinski - członek
7. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw. - członek

III. Komisja ds. Postępowania Habilitacyjnego w Dyscyplinie Budownictwo

1. dr hab. inż. Maria Sulewska prof. PB - przewodnicząca
2. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. - członek
3. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz - członek
4. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB - członek
5. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB - członek
6. dr hab. inż. Irena Ickiewicz prof. PB - członek
7. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski - członek
8. dr hab. Edwin Koźniewski prof. PB - członek
9. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB - członek
10. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk prof. PB - członek
11. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw. - członek
12. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. - członek
13. prof. dr hab. Anton Ravinski - członek
14. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak prof. PB - członek
15. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB - członek
16. prof. dr hab. inż. Viktar Tur - członek
17. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska prof. PB - członek

IV. Komisja ds. Postępowania Habilitacyjnego w Dyscyplinie Inżynieria Środowiska

1. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - przewodniczący
2. dr hab. inż. Mariusz Adamski - członek
3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska - członek
4. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - członek
5. dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk - członek
6. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw. - członek
7. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz - członek
8. dr hab. Edwin Koźniewski prof. PB - członek
9. dr hab. inż. Sławomir Obidziński - członek
10. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski - członek
11. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko - członek
12. dr hab. inż. Iwona Skoczko - członek
13. dr hab. inż. Elzbieta Skorbiłowicz - członek
14. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz - członek
15. dr hab. inż. Sławomir Sorko prof. PB - członek
16. dr hab. Renata Świsłocka - członek
17. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw. - członek

Wydziałowa Komisja ds. Studiów w Językach Obcych

1. dr inż. Małgorzata A. Lelusz
2. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
3. dr inż. Dorota Gawryluk
4. dr inż. Joanna Krętowska
5. dr inż. Dorota Krawczyk
6. dr inż. Piotr Kondratiuk
7. dr inż. Jolanta Piekut
8. dr hab. inż. Iwona Skoczko
9. dr inż. Joanna Szczykowska
10. dr inż. Robert Ziółkowski

Zespół ds. Planów i Programów Studiów

Architektura Krajobrazu

1. dr inż. Małgorzata A. Lelusz - przewodnicząca
2. dr inż. arch. Dorota Gawryluk - członek
3. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - członek
4. dr Beata Matowicka - członek
5. dr Dan Wołkowycki - członek
6. dr inż. Zofia Tyszkiewicz - członek

Biotechnologia

1. dr  Jolanta Piekut - przewodnicząca
2. dr hab. Renata Świsłocka - członek
3. dr Mariola Samsonowicz - członek
4. dr Agata Jabłońska-Trypuć - członek
5. dr inż. Maria Walery - członek
6. dr inż. Grzegorz Świderski - członek

Budownictwo

1. dr inż. Małgorzata A. Lelusz - przewodniczący
2. dr inż. Michał Baszeń - członek
3. dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio - członek
4. dr inż. Andrzej Plewa - członek
5. dr inż. Jolanta A. Prusiel - członek
6. dr inż. Beata Sadowska - członek

Gospodarka Przestrzenna

1. dr inż. Małgorzata A. Lelusz - przewodnicząca
2. dr Piotr Bołtryk - członek
3. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - członek
4. dr hab. inż. Andrzej Kobryń - członek
5. dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska - członek
6. dr inż. Agnieszka Wysocka–Czubaszek - członek

Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

1. dr  Jolanta Piekut - przewodnicząca
2. dr inż. Dorota Dec - członek
3. mgr inż. Magdalena Joka - członek
4. dr Monika Kalinowska - członek
5. dr hab. inż. Sławomir Obidziński - członek
6. dr inż. Elżbieta Wołejko - członek

Inżynieria Środowiska

1. dr  Jolanta Piekut - przewodnicząca
2. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz - członek
3. dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur - członek
4. dr inż. Grzegorz Woroniak - członek
5. mgr inż. Joanna Struk-Sokołowska - członek
6. dr inż. Jacek Leszczyński - członek

Ochrona Środowiska / Ekoinżynieria

1. dr  Jolanta Piekut - przewodnicząca
2. dr Joanna Szczykowska - członek
3. dr inż. Izabela Tałałaj - członek
4. dr Aleksander Kołos - członek
5. dr inż.  Zofia Tyszkiewicz - członek
6. mgr inż. Małgorzata Krasowska - członek

Zespół do Oceny Laboratoriów na WBiIŚ

Zespół ds. akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów: budownictwo, architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna

1. dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio - przewodnicząca
2. dr inż. Elżbieta Broniewicz - członek
3. dr inż. Krzysztof Czech - członek
4. dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz - członek
5. dr inż. Małgorzata Lelusz - członek
6. mgr inż. Monika Mackiewicz - członek
7. dr inż. Andrzej Plewa - członek
8. dr inż. Robert Stachniewicz - członek
9. dr inż. Zofia Tyszkiewicz - członek
10. dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz - członek

Zespół ds. akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ekoinżynieria, biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza i leśna

1. dr Janina Piekutin - przewodnicząca
2. dr hab. inż. Mariusz Adamski - członek
3. dr inż. Robert Czubaszek - członek
4. dr inż. Dorota Dec - członek
5. dr inż. Wojciech Kruszyński - członek
6. dr hab. inż. Sławomir Obidziński - członek
7. dr Ewa Regulska - członek
8. dr inż. Joanna Szczykowska - członek
9. dr inż. Grzegorz Świderski - członek
10. dr Ewa Wołejko - członek
11. 11. dr inż. Joanna Struk-Sokołowska - członek

Zespołu ds. Koordynacji Systemu Polon

1. dr hab. inż. Iwona Skoczko - przewodnicząca
2. mgr Beata Tymińska - członek
3. mgr Dorota Maleszewska - członek
4. mgr inż. Tomasz Juszczuk - członek

Komisja ds. Planów i Programów Studiów na Studiach Doktoranckich

W dyscyplinie naukowej budownictwo

1. dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko prof. PB - przewodniczący
2. dr inż. Jolanta Prusiel - członek
3. mgr inż. Natalia Stankiewicz - członek
4. mgr inż. Monika Mackiewicz - członek

W dyscyplinie naukowej inżynieria środwiska

1. dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko prof. PB - przewodniczący
2. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - członek
3. dr inż. Beata Karolinczak - członek
4. mgr inż. Anna Werner-Juszczuk - członek

Komisje ds. Jakości Prac Dyplomowych

Architektura Krajobrazu

1. dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB - przewodniczący
2. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - członek
3. dr Beata Matowicka - członek
4. dr Dan Wołkowycki - członek

Biotechnologia

1. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw. - przewodnicząca
2. dr Agata Jabłońska-Trypuć - członek
3. dr hab. Renata Świsłocka - członek
4. dr Janina Piekutin - członek

Budownictwo

1. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski - przewodniczący
2. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB - członek
3. dr inż. Mariusz Gnatowski - członek
4. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB - członek

Gospodarka Przestrzenna

1. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB - przewodniczący
2. dr inż. Elżbieta Broniewicz - członek
3. dr inż. arch. Dorota Gawryluk - członek
4. dr inż. Elżbieta Gołąbeska - członek

Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

1. dr hab. inż. Sławomir Obidziński - przewodniczący
2. prof. dr hab. Roman Hejft - członek
3. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz - członek
4. dr inż. Dorota Dec - członek

Inżynieria Środowiska

1. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - przewodniczący
2. dr hab. inż. Izabela Bartkowska - członek
3. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz - członek
4. dr inż. Dariusz Wawrentowicz - członek

Ochrona Środowiska / Ekoinżynieria

1. dr hab. Grażyna Łaska prof.PB - przewodnicząca
2. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz - członek
3. dr hab. Renata Świsłocka - członek
4. dr inż. Joanna Szczykowska - członek

Wydziałowi koordynatorzy Systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych

1. Marta Konopacka KMK/ZG
2. Ewa Omieliańczuk ZID/KMTiOB
3. Jolanta Skrouba-Olizarowicz KGiGP/ZPBiFB
4. Dorota Maleszewska KKB
5. Anna Gryniewicka KC
6. Bożena Kisłowska/Urszula Zapolnik
(na czas urlopu macierzyńskiego p. B. Kisiowskiej)
KSIŚ/ZCh
7. Elżbieta Żebranowicz KTwIiOŚ
8. Urszula Dybko KOiKŚ/ZDAK
9. Grażyna Dąbrowska ZBSiB
10. Małgorzata Kowczyk-Sadowy ZlRSiL

Komisja ds Promocji i Rozwoju

1. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska - przewodnicząca
2. dr inż. Marcin Orłowski - członek
3. mgr inż. Małgorzata Wysocka - członek
4. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska - członek
5. dr inż. Robert Grygo - członek
6. dr inż. Dorota Dec - członek
7. dr inż. Beata Sadowska - członek
8. dr inż. Anna Siemieniuk - członek
9. dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek - członek
10. dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz - członek
11. dr inż. Maria Walery - członek
12. dr inż. Marta Wasilewska - członek
13. dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak - członek
14. dr inż. Elżbieta Wołejko - członek
15. dr inż. Krzysztof Czech - członek
16. dr Mariola Samsonowicz - członek

Komisja ds. współpracy z przemysłem

1. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska - przewodnicząca
2. dr inż. Marta Wasilewska - członek
3. dr inż. Robert Grygo - członek
4. mgr inż. Nina Szklennik - członek
5. dr hab. inż. Sławomir Obidziński - członek
6. dr inż. Anna Siemieniuk - członek
7. dr inż. Dariusz Wawrentowicz - członek

Koordynatorzy ds. potwierdzania efektów uczenia się

- na kierunku budownictwo dr inż. Dorota Dworzańczyk – Krzywiec
- na kierunku inżynieria środowiska dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur

Pełnomocnicy ds. wniosków unijnych

dr inż. Edyta Pawluczuk
dr inż. Maria Walery

Zespół ds. Strony internetowej Wydziału

1. dr inż. Marcin Orłowski - przewodniczący
2. inż. Marcin Dziemidok - członek
3. mgr inż. Magdalena Joka - członek
4. mgr inż. Tomasz Juszczuk - członek
5. mgr inż. Piotr Ofman - członek
6. mgr inż. Katarzyna Kalinowska - Wichrowska - członek

Przedstawiciela Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Klastrze Budowlanym

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska