śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Lista Członków Rady Wydziału
 
 
 
Lista członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w kadencji 2016-2020
 
 1. dr hab. inż. Mariusz Adamski
 2. dr hab. Piotr Banaszuk, Prof. PB
 3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska
 4. Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Prof. zw.
 5. dr hab. inż. Elzbieta Broniewicz
 6. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
 7. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
 8. dr hab. inż. Tadeusz Chyży, Prof. PB
 9. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 10. Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Prof. zw.
 11. dr hab. inż. Andrzej Gajewski
 12. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Prof. PB
 13. dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
 14. Prof. dr hab. inż. Romana Hejft
 15. Prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 16. dr hab. inż. Irena Ickiewicz, Prof. PB
 17. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
 18. Prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 19. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, Prof. PB
 20. dr hab. inż. Andrzej Kobryń, Prof. PB
 21. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, Prof. PB
 22. dr hab. Edwin Koźniewski, Prof. PB
 23. Prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski, Prof. zw.
 24. dr hab. Grażyna Łaska, Prof. PB.
 25. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda, Prof. zw.
 26. Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Prof. zw.
 27. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 28. dr hab. Janina Piekutin
 29. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
 30. Prof. dr hab. inż. Zbigniew A. P. Pininski
 31. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
 32. dr hab. inż Jolanta A. Prusiel
 33. Prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 34. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 35. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
 36. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
 37. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko, Prof. PB
 38. dr hab. inż. Maria J. Sulewska, Prof. PB
 39. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, Prof. PB
 40. dr hab. inż. Zenon Szypcio, Prof. PB
 41. dr hab. Renata Świsłocka
 42. Prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 43. Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Prof. zw.
 44. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Prof. PB
 45. Prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
 46. dr hab. inż. Izabela Tałałaj
 47. dr hab. inż. Dariusz Boruszko
 48. dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 49. dr Jolanta Piekut
 50. dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska
 51. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 52. dr inż. Katarzyna Dołżyk - Szypcio
 53. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 54. dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska
 55. dr Zofia Tyszkiewicz
 56. dr inż. Maria Walery
 57. dr inż. Robert Ziółkowski
 58. mgr Anna Gryniewicka
 59. mgr inż. Marta Konopacka
 60. mgr Ewa Wojciuk
 61. mgr inż. Anna Żakowicz
 62. inż. Milena Cukierman– student
 63. Szymon Mierzejewski– student
 64. Konrad Nienałtowski– student
 65. Natalia Pałygiewicz – student
 66. inż. Małgorzata Pugacz– student
 67. Michał Stańczyk – student
 68. Łukasz Trybułowski– student
 69. Przemysław Tyszkiewicz– student
 70. Marcin Woźniak – student
 71. Katarzyna Zawalicz– student
 72. mgr inż. Ewa Szatyłowicz - student studiów dr.