ndz. 26 lutego 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Lista Członków Rady Wydziału
 
 
 
Lista członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016
 
 1. dr hab. inż. Mariusz Adamski
 2. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB
 3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska
 4. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw.
 5. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
 6. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
 7. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB
 8. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 9. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.
 10. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB
 11. dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
 12. prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 13. dr hab. inż. Irena Ickiewicz prof. PB
 14. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
 15. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 16. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk prof. PB
 17. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB
 18. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk prof. PB
 19. dr hab. Edwin Koźniewski prof. PB
 20. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw.
 21. dr hab. Grażyna Łaska prof. PB.
 22. prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda prof. zw.
 23. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.
 24. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 25. dr hab. Janina Piekutin
 26. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
 27. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
 28. dr hab. inż Jolanta A. Prusiel
 29. prof. dr hab. Anton Ravinski
 30. prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 31. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 32. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
 33. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
 34. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB
 35. dr hab. inż. Maria J. Sulewska prof. PB
 36. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak prof. PB
 37. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB
 38. dr hab. Renata Świsłocka
 39. prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 40. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw.
 41. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska prof. PB
 42. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
 43. dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 44. dr Jolanta Piekut
 45. dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska
 46. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 47. dr inż. Katarzyna Dołżyk - Szypcio
 48. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 49. dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska
 50. dr Zofia Tyszkiewicz
 51. dr inż. Maria Walery
 52. dr inż. Robert Ziółkowski
 53. mgr Anna Gryniewicka
 54. mgr inż. Marta Konopacka
 55. mgr Ewa Wojciuk
 56. mgr inż. Anna Żakowicz
 57. Karol Bułkowski– student
 58. Milena Cukierman– student
 59. Katarzyna Dąbrowska– student
 60. Bartłomiej Kulenko– student
 61. Szymon Mierzejewski– student
 62. Natalia Pałygiewicz – student
 63. Natalia Popow– student
 64. Małgorzata Pugacz– student
 65. inż. Piotr Rusiłowicz– student
 66. Łukasz Trybułowski– student
 67. inż. Paweł Turkowicz– student
 68. Przemysław Tyszkiewicz– student
 69. Marcin Woźniak – student
 70. mgr inż. Ewa Szatyłowicz - student studiów dr.