wt. 26 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Lista Członków Rady Wydziału
 
 
 
Lista członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w kadencji 2016-2020
 
 1. dr hab. inż. Mariusz Adamski
 2. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB
 3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska
 4. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw.
 5. dr hab. inż. Elzbieta Broniewicz
 6. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
 7. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
 8. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB
 9. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 10. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.
 11. dr hab. inż. Andrzej Gajewski
 12. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB
 13. dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
 14. prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 15. dr hab. inż. Irena Ickiewicz prof. PB
 16. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
 17. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 18. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk prof. PB
 19. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB
 20. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk prof. PB
 21. dr hab. Edwin Koźniewski prof. PB
 22. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw.
 23. dr hab. Grażyna Łaska prof. PB.
 24. prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda prof. zw.
 25. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.
 26. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 27. dr hab. Janina Piekutin
 28. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
 29. prof. dr hab. inż. Zbigniew A. P. Pininski
 30. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
 31. dr hab. inż Jolanta A. Prusiel
 32. prof. dr hab. Anton Ravinski
 33. prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 34. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 35. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
 36. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
 37. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB
 38. dr hab. inż. Maria J. Sulewska prof. PB
 39. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak prof. PB
 40. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB
 41. dr hab. Renata Świsłocka
 42. prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 43. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw.
 44. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska prof. PB
 45. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
 46. dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 47. dr Jolanta Piekut
 48. dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska
 49. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 50. dr inż. Katarzyna Dołżyk - Szypcio
 51. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 52. dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska
 53. dr Zofia Tyszkiewicz
 54. dr inż. Maria Walery
 55. dr inż. Robert Ziółkowski
 56. mgr Anna Gryniewicka
 57. mgr inż. Marta Konopacka
 58. mgr Ewa Wojciuk
 59. mgr inż. Anna Żakowicz
 60. inż. Milena Cukierman– student
 61. Bartłomiej Kulenko– student
 62. Szymon Mierzejewski– student
 63. Natalia Pałygiewicz – student
 64. inż. Małgorzata Pugacz– student
 65. inż. Piotr Rusiłowicz– student
 66. Łukasz Trybułowski– student
 67. inż. Paweł Turkowicz– student
 68. Przemysław Tyszkiewicz– student
 69. Marcin Woźniak – student
 70. Katarzyna Dąbrowska – student
 71. mgr inż. Ewa Szatyłowicz - student studiów dr.