wt. 28 marca 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Lista Członków Rady Wydziału
 
 
 
Lista członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016
 
 1. dr hab. inż. Mariusz Adamski
 2. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB
 3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska
 4. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw.
 5. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
 6. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
 7. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB
 8. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 9. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.
 10. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB
 11. dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
 12. prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 13. dr hab. inż. Irena Ickiewicz prof. PB
 14. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
 15. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 16. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk prof. PB
 17. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB
 18. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk prof. PB
 19. dr hab. Edwin Koźniewski prof. PB
 20. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw.
 21. dr hab. Grażyna Łaska prof. PB.
 22. prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda prof. zw.
 23. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.
 24. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 25. dr hab. Janina Piekutin
 26. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
 27. prof. dr hab. inż. Zbigniew A. P. Pininski
 28. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
 29. dr hab. inż Jolanta A. Prusiel
 30. prof. dr hab. Anton Ravinski
 31. prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 32. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 33. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
 34. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
 35. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB
 36. dr hab. inż. Maria J. Sulewska prof. PB
 37. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak prof. PB
 38. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB
 39. dr hab. Renata Świsłocka
 40. prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 41. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw.
 42. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska prof. PB
 43. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
 44. dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 45. dr Jolanta Piekut
 46. dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska
 47. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 48. dr inż. Katarzyna Dołżyk - Szypcio
 49. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 50. dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska
 51. dr Zofia Tyszkiewicz
 52. dr inż. Maria Walery
 53. dr inż. Robert Ziółkowski
 54. mgr Anna Gryniewicka
 55. mgr inż. Marta Konopacka
 56. mgr Ewa Wojciuk
 57. mgr inż. Anna Żakowicz
 58. Karol Bułkowski– student
 59. Milena Cukierman– student
 60. Katarzyna Dąbrowska– student
 61. Bartłomiej Kulenko– student
 62. Szymon Mierzejewski– student
 63. Natalia Pałygiewicz – student
 64. Natalia Popow– student
 65. Małgorzata Pugacz– student
 66. inż. Piotr Rusiłowicz– student
 67. Łukasz Trybułowski– student
 68. inż. Paweł Turkowicz– student
 69. Przemysław Tyszkiewicz– student
 70. Marcin Woźniak – student
 71. mgr inż. Ewa Szatyłowicz - student studiów dr.