śr. 18 stycznia 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Lista Członków Rady Wydziału
 
 
 
Lista członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016
 
 1. dr hab. inż. Mariusz Adamski
 2. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB
 3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska
 4. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw.
 5. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
 6. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB
 7. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 8. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.
 9. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB
 10. dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
 11. prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 12. dr hab. inż. Irena Ickiewicz prof. PB
 13. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
 14. prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 15. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk prof. PB
 16. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB
 17. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk prof. PB
 18. dr hab. Edwin Koźniewski prof. PB
 19. prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski prof. zw.
 20. dr hab. Grażyna Łaska prof. PB.
 21. prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda prof. zw.
 22. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.
 23. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 24. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
 25. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
 26. prof. dr hab. Anton Ravinski
 27. prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 28. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 29. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
 30. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
 31. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB
 32. dr hab. inż. Maria J. Sulewska prof. PB
 33. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak prof. PB
 34. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB
 35. dr hab. Renata Świsłocka
 36. prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 37. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw.
 38. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska prof. PB
 39. prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
 40. dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 41. dr Jolanta Piekut
 42. dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska
 43. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 44. dr inż. Katarzyna Dołżyk - Szypcio
 45. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 46. dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska
 47. dr Zofia Tyszkiewicz
 48. dr inż. Maria Walery
 49. dr inż. Robert Ziółkowski
 50. mgr Anna Gryniewicka
 51. mgr inż. Marta Konopacka
 52. mgr Ewa Wojciuk
 53. mgr inż. Anna Żakowicz
 54. Karol Bułkowski– student
 55. Milena Cukierman– student
 56. Katarzyna Dąbrowska– student
 57. Bartłomiej Kulenko– student
 58. Szymon Mierzejewski– student
 59. Natalia Pałygiewicz – student
 60. Natalia Popow– student
 61. Małgorzata Pugacz– student
 62. inż. Piotr Rusiłowicz– student
 63. Łukasz Trybułowski– student
 64. inż. Paweł Turkowicz– student
 65. Przemysław Tyszkiewicz– student
 66. Marcin Woźniak – student
 67. mgr inż. Ewa Szatyłowicz - student studiów dr.