sob. 28 maja 2016
 
Szukaj
?
 
 
 
Materiały do zajęć
 
 
 

Laboratorium Wirtualne z przedmiotu Ogrzewnictwo - Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

plik
 
dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska
      IS_OS_c00.pdf
      WYKŁAD VI_2009
      IS_OS_c01.pdf
      IS_OS_c02.pdf
      IS_OS_c03.pdf
      IS_OS_c04_1
      IS_OS_c05.pdf
      IS_OS_c06.pdf
      WYKAZ_CWICZEN.pdf
      WYKLAD_I.pdf
      WYKLAD_II.pdf
      WYKLAD_IV_2009.pdf
      WYKLAD_V_2009.pdf
      WYKLAD_VI.pdf
      WYKLAD_VII.pdf
      Wyklad I_2009
dr inż. Robert Stachniewicz
dr Edwin Koźniewski
      w06C
      zad10A
      zad11A
      w01.pdf
      w02.pdf
      w03A.pdf
      w03B.pdf
      w04.pdf
      w05.pdf
      w05B.pdf
      w06.pdf
      w06D.pdf
      w06E.pdf
      w06Ec-b.pdf
      w07.pdf
      w08.pdf
      zad01.pdf
      zad02.pdf
      zad03.pdf
      zad04.pdf
      zad05.pdf
      zad06.pdf
      zad06A.pdf
      zad06B.pdf
      zad07-8.pdf
      zad08a.pdf
      zad09.pdf
      zad10.pdf
      zad11.pdf
mgr inż. Adam Święcicki
      GW - ćwiczenie I
      GW - ćwiczenie II
      GW - ćwiczenie IV
      GW - ćwiczenie V
      GW - ćwiczenie VI
      GW - wykład III
      GW - wykład IV
      GW - wykład VI
      RT - rys. c.o.
mgr inż. Jerzy Sulewski
dr inż. Irena Ickiewicz
dr inż. Mariusz Adamski
      kawitacja-pompy
      AWARIE SYSTEMOWE+
      AwariaUSK
      parametry_wody
      Termodynamika
dr inż. Andrzej Gajewski
      ZAGLAB
      Program CORIOLIS
mgr inż. Małgorzata Krasowska
Gleboznawstwo - laboratorium (Ochrona Środowiska Sem III , studia stacjonarne I stopnia)
      Program zajęć
      Ćwiczenie 1 i 2
      Ćwiczenie 3
      Ćwiczenie 4
      Ćwiczenie 5
      Ćwiczenie 6
      Ćwiczenie 7
      Ćwiczenie 8
      Ćwiczenie 9
      Ćwiczenie 10
      Ćwiczenie 11
      Ćwiczenie 12
dr Monika Kalinowska
      Lecture 1
      Lecture 2
      Lecture 3
dr Ewa Regulska
      Analityka
      Spektrofotometria
      Potencjometria
      Konduktometria
      Chromatografia
dr inż. Dariusz Boruszko
Gospodarowanie powierzchnią ziemi - projekt (Ochrona Środowiska, studia dzienne)
Ocena i waloryzacja środowiska - projekt (Ochrona Środowiska, studia dzienne)
dr inż. Cezary Pieńkowski
Ocena i waloryzacja środowiska - projekt (Ochrona Środowiska, studia zaoczne inżynierskie)
dr inż. Beata Sadowska
      RTiGI W1
      RTiGI W2
      RTiGI W3
      RTiGI W4 (z_opt)
      RTiGI W7
Ochrona powierzchni ziemi - projekt (Ochrona Środowiska, studia dzienne)
Sieci Cieplne (studia magisterskie uzupełniające, niestacjonarne sem. 3)
dr inż. Dariusz Wawrentowicz
dr inż. Sławomir Roj-Rojewski
dr inż. Robert Czubaszek
dr inż. Barbara Błachno
dr inż. Irena Kaszkowiak
dr inż. Małgorzata Glinicka
dr inż. Zofia Tyszkiewicz
mgr inż. Jarosław Szklennik
dr Mariola Samsonowicz
      Wykład 3 - NMR
dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB
      Fund_W_01-02 - I
      Fund_W_01-02 - II
      Fund_W_03
      Fund_W_04
      Fund_W_05
      Fund_W_06
      Fund_W_07 i 08
      MG_Wykład 01
      MG_Wykład 02
      MG_Wykład 03
      MG_Wykład 04
      MG_Wykład 05
      MG_Wykład 06
      MG_Wykład 07
      MG_Wykład 08
      MG_Wykład 09
      MG_Wykład 10
      MG_Wykład 11
dr inż. Małgorzata Glinicka
dr inż. Katarzyna Dołżyk
      01_1_NS_1A i 1B
      03-1_NS_3
      04-1_NS_4
      05-1_NS_5
      06-1_NS_6
      07-1_NS_7
      08-1_NS_8
mgr inż. Anna Werner-Juszczuk
      MiWM zadania 6
      MiWM zadania 7
      MiWM zadania 8
      MiWM zadania 9
      MiWM zadania 10
mgr inż. Małgorzata Wysocka
      ZAJECIA NR 1
      ZAJECIA NR 2
      ZAJECIA NR 3
      ZAJECIA NR 4 i 5
      ZAJECIA NR 6 i 7
      ZAJECIA NR 8
      ZAJECIA NR 9
      ZAJECIA NR 10