ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Materiały do zajęć
 
 
 

Laboratorium Wirtualne z przedmiotu Ogrzewnictwo - Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

plik
 
dr inż. Robert Stachniewicz
dr Edwin Koźniewski
      w06C
      zad10A
      zad11A
      w01.pdf
      w02.pdf
      w03A.pdf
      w03B.pdf
      w04.pdf
      w05.pdf
      w05B.pdf
      w06.pdf
      w06D.pdf
      w06E.pdf
      w06Ec-b.pdf
      w07.pdf
      w08.pdf
      zad01.pdf
      zad02.pdf
      zad03.pdf
      zad04.pdf
      zad05.pdf
      zad06.pdf
      zad06A.pdf
      zad06B.pdf
      zad07-8.pdf
      zad08a.pdf
      zad09.pdf
      zad10.pdf
      zad11.pdf
mgr inż. Adam Święcicki
      GW - ćwiczenie I
      GW - ćwiczenie II
      GW - ćwiczenie IV
      GW - ćwiczenie V
      GW - ćwiczenie VI
      GW - wykład III
      GW - wykład IV
      GW - wykład VI
      RT - rys. c.o.
mgr inż. Jerzy Sulewski
dr inż. Irena Ickiewicz
dr inż. Mariusz Adamski
      kawitacja-pompy
      AWARIE SYSTEMOWE+
      AwariaUSK
      parametry_wody
      Termodynamika
dr inż. Andrzej Gajewski
      ZAGLAB
      Program CORIOLIS
mgr inż. Małgorzata Krasowska
dr Ewa Regulska
      Analityka
      Spektrofotometria
      Potencjometria
      Konduktometria
      Chromatografia
dr inż. Dariusz Boruszko
dr inż. Cezary Pieńkowski
dr inż. Beata Sadowska
      RTiGI W1
      RTiGI W2
      RTiGI W3
      RTiGI W4 (z_opt)
      RTiGI W7
dr inż. Dariusz Wawrentowicz
dr inż. Sławomir Roj-Rojewski
dr inż. Robert Czubaszek
dr inż. Barbara Błachno
dr inż. Irena Kaszkowiak
dr inż. Małgorzata Glinicka
dr inż. Zofia Tyszkiewicz
mgr inż. Jarosław Szklennik
dr Mariola Samsonowicz
      Wykład 3 - NMR
dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB
      Fund_W_01-02 - I
      Fund_W_01-02 - II
      Fund_W_03
      Fund_W_04
      Fund_W_05
      Fund_W_06
      Fund_W_07 i 08
      MG_Wykład 01
      MG_Wykład 02
      MG_Wykład 03
      MG_Wykład 04
      MG_Wykład 05
      MG_Wykład 06
      MG_Wykład 07
      MG_Wykład 08
      MG_Wykład 09
      MG_Wykład 10
      MG_Wykład 11
dr inż. Małgorzata Glinicka
dr inż. Katarzyna Dołżyk
      01_1_NS_1A i 1B
      03-1_NS_3
      04-1_NS_4
      05-1_NS_5
      06-1_NS_6
      07-1_NS_7
      08-1_NS_8