wt. 19 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Opiekunowie Lat w Roku Akademickim 2016/2017
 
 
 

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AK. 2016/2017

Kierunek: BUDOWNICTWO – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

dr inż. Beata Backiel-Brzozowska

Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa

(85) 746 96 03

II rok

dr inż. Marta Wasilewska

Zakład Inżynierii Drogowej

(85) 746 96 03

III rok

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

Konstrukcji Budowlanych

(85) 746 96 00Mechaniki Konstrukcji

(85) 746 95 96

Kierunek: BUDOWNICTWO - studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

dr inż. Andrzej Plewa

Zakład Inżynierii Drogowej

(85) 746 96 03

II rok

mgr inż. Andrzej Baj

Katedra Konstrukcji Budowlanych

(85) 746 96 00

III rok

dr inż. Wojciech Gosk

Zakład Geotechniki

(85) 746 95 96

Kierunek: BUDOWNICTWO – studia stacjonarne II stopnia

I rok

dr inż. Krzysztof Czech

Mechaniki Konstrukcji

(85) 746 95 96

II rok

dr inż. Małgorzata Lelusz

Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa

(85) 746 96 03

Kierunek: BUDOWNICTWO – studia niestacjonarne II stopnia

I rok

dr inż. Jolanta Prusiel

Katedra Konstrukcji Budowlanych

(85) 746 96 00

II rok

dr inż. Ewa Ołdakowska

Zakład Inżynierii Drogowej

(85) 746 96 03

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

Telefon do sekretariatu katedry/zakładu

I rok

dr Aldona Harasimowicz

Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej

(85) 746 96 16

II rok

dr inż. Krystyna Rauba

Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa

(85) 746 96 03

III rok

dr inż. Elżbieta Gołąbeska

Zakład Informacji Przestrzennej

(85) 746 96 16

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia stacjonarne II stopnia

I rok

mgr inż. Jerzy Sulewski

Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa

(85) 746 96 03

II rok

dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek

Ochrony i Kształtowania Środowiska

(85) 746 96 53Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63

II rok

mgr inż. Joanna Struk-Sokołowska

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63

III rok

dr inż. Wojciech Dąbrowski

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63

IV rok
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

dr inż. Dariusz Wawrentowicz

Systemów Inżynierii Środowiska

(85) 746 96 49

II rok

dr inż. Dariusz Boruszko

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63

III rok

dr inż. Maria Orzechowska

Systemów Inżynierii Środowiska

(85) 746 96 49

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne II stopnia

I rok

dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur

Systemów Inżynierii Środowiska

(85) 746 96 49

II rok

dr inż. Tomasz Teleszewski

Ciepłownictwa

(85) 746 96 33

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia niestacjonarne II stopnia

I rok

dr Janina Piekutin

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63

II rok

dr inż. Lech Magrel

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne II stopnia

I rok

dr Dan Wołkowycki

Ochrony i Kształtowania Środowiska

(85) 746 96 53

II rok

dr inż. Piotr Kondratiuk

Ochrony i Kształtowania Środowiska

(85) 746 96 53


Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

dr Krzysztof Micun

Ochrony i Kształtowania Środowiska

(85) 746 96 53

II rok

mgr inż. arch. Wojciech Matys

Zakład Dydaktyczny Architektury Krajobrazu

797 995 951


Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - studia stacjonarne II stopnia

I rok

dr Aleksander Kołos

Ochrony i Kształtowania Środowiska

(85) 746 96 53

II rok

Dr inż. arch. Dorota Gawryluk

Zakład Dydaktyczny Architektury Krajobrazu

797 995 951


Kierunek: BIOTECHNOLOGIA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

dr hab. Renata Świsłocka

Chemii

(85)746 97 81

II rok

mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Systemów Inżynierii Środowiska

(85) 746 96 49

III rok

dr Mariola Samsonowicz

Chemii

(85)746 97 81

Kierunek: EKOINŻYNIERIA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

III rok

dr Joanna Szczykowska

Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska

(85) 746 95 63


Kierunek: INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

Telefon do sekretariatu Katedry/Zakładu

I rok

mgr inż. Magdalena Joka

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej

(85) 746 95 63

II rok

dr inż. Dorota Dec

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej

(85) 746 95 63

III rok

dr hab. inż. Sławomir Obidziński

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej

(85) 746 95 63

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Regulaminu Studiów Politechniki Białostockiej, obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest udzielanie pomocy w sprawach, z którymi zwracają się do niego studenci, a w szczególności:

- zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni

- informowanie o prawach i obowiązkach studenta, wynikających z Regulaminu Studiów,

- informowanie o zasadach funkcjonowania systemu punktów ECTS w Uczelni,

- doradztwo w wyborze przedmiotów obieralnych lub specjalności,

- informowanie o istnieniu procedur odwoławczych sprawach konfliktowych i spornych.

Obowiązkiem opiekuna roku jest posiadanie dodatkowych konsultacji w wymiarze 2 godzin
w tygodniu.