ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Opiekunowie Lat w Roku Akademickim 2017/2018
 
 
 

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AK. 2017/2018

Kierunek: BUDOWNICTWO – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

mgr inż. Sandra Mlonek

Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

s.mlonek(at)pb.edu.pl

pok. WB-229A

II rok

dr inż. Beata Backiel-Brzozowska

Budownictwa i Inżynierii Drogowej

b.backiel(at)pb.edu.pl

pok. WB-35B

III rok

dr inż. Marta Wasilewska

Budownictwa i Inżynierii Drogowej

m.wasilewska(at)pb.edu.pl

pok. WB-216A
tel. 797995989

IV rok

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

Konstrukcji Budowlanych i Architektury

barbara.sadowska
(at)pb.edu.pl
pok. WB-236
tel. 797995937

Kierunek: BUDOWNICTWO - studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

dr inż. Ewa Ołdakowska

Budownictwa i Inżynierii Drogowej

e.oldakowska(at)pb.edu.pl

pok. WB-226A
tel. 797995988

II rok

dr inż. Andrzej Plewa

Budownictwa i Inżynierii Drogowej

a.plewa(at)pb.edu.pl
pok. WB-226A
tel. 797995988

III rok

mgr inż. Andrzej Baj

Konstrukcji Budowlanych i Architektury

a.baj(at)pb.edu.pl
pok. WB-228
tel. 797995979

IV rok

dr inż. Wojciech Gosk

Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

w.gosk(at)pb.edu.pl
pok. WB-32B
tel. 797 995 978

Kierunek: BUDOWNICTWO – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok

dr inż. Krzysztof Czech

Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

k.czech(at)pb.edu.pl
pok.
WB-222
tel. 797 995 942

Kierunek: BUDOWNICTWO – studia niestacjonarne II stopnia

I rok

mgr inż. Jarosław Szklennik

Budownictwa i Inżynierii Drogowej

j.szklennik(at)pb.edu.pl
pok. WB-122
tel. 797995960

II rok

dr hab. inż. Jolanta Prusiel

Konstrukcji Budowlanych i Architektury

j.prusiel(at)pb.edu.pl
pok. WB-235
tel. 797995933

Kierunek: CONSTRUCTION AND BUILDING SYSTEMS ENGINEERING (CBSE) studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr inż. Natalia Stankiewicz,

mgr inż. Piotr Ofman

Budownictwa i Inżynierii Drogowej/ Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

n.stankiewicz(at)pb.edu.pl

pok. WB-67B;

p.ofman(at)pb.edu.pl

pok. IET 3/32

tel. 571 443 155

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek

Ochrony i Kształtowania Środowiska

a.wysocka(at)pb.edu..pl
pok. WB-11B
tel. 797 995 952

II rok

dr Aldona Harasimowicz

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego

a.harasimowicz(at)pb.edu.pl

pok. WB-124

tel. 797995920

III rok

dr inż. Krystyna Rauba

Budownictwa i Inżynierii Drogowej

k.rauba(at)pb.edu.pl

pok. WB-115

tel. 797995957

tel. 85 746 96 36

IV rok

dr inż. Elżbieta Gołąbeska

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego

e.golabeska(at)pb.edu.pl pok. WB-129
tel. 797995984

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok

mgr inż. Jerzy Sulewski

Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa

j.sulewski(at)pb.edu.pl pok. WB-123

tel. 797995959

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

dr inż. Beata Biernacka

Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

b.biernacka(at)pb.edu.pl

pok. WB-106

tel. 797 995 926

II rok

dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

k.ignatowicz(at)pb.edu.pl pok. IET 3/5
tel. 571 443 148

III rok

mgr inż. Joanna Struk-Sokołowska

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

j.struk(at)pb.edu.pl

pok. IET 3/6

tel. 571 443 149

IV rok

dr inż. Wojciech Dąbrowski

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

dabrow(at)pb.edu.pl

pok. IET 3/3
tel. 571 443 146

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

E-mail/nr pokoju/telefon

II rok

dr inż. Dariusz Wawrentowicz

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

d.wawrentowicz(at)pb.edu.pl pok. IET 4/4

tel. 797995965

III rok

dr inż. Dariusz Boruszko

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

d.boruszko(at)pb.edu.pl pok. IET 3/3

tel. 571 443 146

IV rok

dr inż. Maria Orzechowska

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

m.orzechowska(at)pb.edu.pl pok. IET 4/35

tel. 797995966

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok

dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

j.mazur(at)pb.edu.pl
pok. IET 4/4

tel. 797995965

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia niestacjonarne II stopnia

I rok

dr inż. Lech Magrel

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

l.magrel(at)pb.edu.pl

pok. IET 3/4

tel. 571 443 147

II rok

dr hab. Janina Piekutin

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

j.piekutin(at)pb.edu.pl
pok. IET 3/4

tel. 571 443 147

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok

dr inż. Piotr Kondratiuk

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

p.kondratiuk(at)pb.edu.pl

pok. WB-6B

tel. 85 7469652

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra/Zakład

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

dr inż. Zofia Tyszkiewicz

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

z.tyszkiewicz(at)pb.edu.pl pok. WB-6BB
tel. 85 7469653

II rok

dr Krzysztof Micun

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

k.micun(at)pb.edu.pl

pok. WB-6B

tel. 85 7469652

kom. 571443139

III rok

mgr inż. arch. Wojciech Matys

Konstrukcji Budowlanych i Architektury

w.matys(at)pb.edu.pl
pok.
WB-132A
tel. 797995951

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok

dr inż. arch. Dorota Gawryluk

Konstrukcji Budowlanych i Architektury

d.gawryluk(at)pb.edu.pl

pok. WB-132A

tel. 797995951

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

dr inż. Grzegorz Świderski

Chemii, Biologii i Biotechnologii

g.swiderski(at)pb.edu.pl

pok. IET 4/25A

tel. 571 443 159

II rok

dr hab. Renata Świsłocka

Chemii, Biologii i Biotechnologii

r.swislocka(at)pb.edu.pl

pok. IET 4/21A
tel. 571 443 158

III rok

dr Agata Jabłońska-Trypuć

Chemii, Biologii i Biotechnologii

a.jablonska(at)pb.edu.pl

pok. IET 2/26

tel. 797 995 971

IV rok

dr Mariola Samsonowicz

Chemii, Biologii i Biotechnologii

m.samsonowicz(at)pb.edu.pl pok. IET 4/26A

tel. 571 443 161

Kierunek: EKOINŻYNIERIA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

E-mail/nr pokokoju/telefon

IV rok

dr Joanna Szczykowska

Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska

j.szczykowska(at)pb.edu.pl pok. IET 3/7

tel. 571 443 150

Kierunek: INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA – studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Katedra

E-mail/nr pokoju/telefon

I rok

mgr Małgorzata Kowczyk-Sadowy

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

m.kowczyk@ pb.edu.pl

pok. WB-73B

II rok

mgr inż. Magdalena Dołżyńska

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

m.dolzynska(at)pb.edu.pl

pok. WB-73B

III rok

dr inż. Dorota Dec

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

d.dec(at)pb.edu.pl

pok. WB-75B

IV rok

dr hab. inż. Sławomir Obidziński

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

s.obidzinski@pb.edu.pl

pok. WB-72B

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Regulaminu Studiów Politechniki Białostockiej, obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest udzielanie pomocy w sprawach, z którymi zwracają się do niego studenci, a w szczególności:

- zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni

- informowanie o prawach i obowiązkach studenta, wynikających z Regulaminu Studiów,

- informowanie o zasadach funkcjonowania systemu punktów ECTS w Uczelni,

- doradztwo w wyborze przedmiotów obieralnych lub specjalności,

- informowanie o istnieniu procedur odwoławczych sprawach konfliktowych i spornych.

Obowiązkiem opiekuna roku jest posiadanie dodatkowych konsultacji w wymiarze 2 godzin
w tygodniu.