pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Podniesienie potencjału PB
 
 
 

Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej Uczelni

Regionalny Program Operacyjny w ramach VI Osi Priorytetowej: Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Projekt zakończony. Okres rzeczowy  realizacji projektu: 01.01.2009 – 15.03.2012

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie na Politechnice Białostockiej nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-badawczej ukierunkowanej na potrzeby kształcenia wysokiej klasy specjalistów-inżynierów w przyszłościowych i uznanych za priorytetowe dziedzinach z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań w budownictwie,
 • inżynierii i ochronie środowiska, w tym wspieranie technologii odnawialnych i stosowania rozwiązań budownictwa energooszczędnego,
 • inżynierii biomedycznej,
 • techniki rolniczej i leśnej,
 • nanotechnologii.

Przedsięwzięcie umożliwiło modernizację powierzchni dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W wyniku realizacji projektu uruchomiono 6 nowych laboratoriów:

 • Laboratorium Biotribologii i Biomechaniki Inżynierskiej
 • Laboratorium Zaopatrzenia Ortopedycznego,
 • Laboratorium Biologii, Botaniki i Fizjologii Roślin,
 • Laboratorium techniki Rolniczej i Leśnej
 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej
 • Laboratorium Inżynierii Żywności

8 laboratoriów zostało zmodernizowanych:

 • Laboratorium Toksykologii i Biochemii
 • Laboratorium Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Techniki Cieplnej i Wymiany Ciepła
 • Laboratoria w Zakładzie Geotechniki
 • Laboratorium Katedry Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli
 • Laboratorium Diagnostyki Cieplnej Budynków
 • Laboratorium Katedry Mechaniki Konstrukcji
 • Laboratorium Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

Powstała 1 nowa pracownia komputerowa, a 4 pracownie komputerowe zostały zmodernizowane.

Dzięki realizacji projektu na Politechnice Białostockiej powstały 4 nowe kierunki kształcenia:

 • I stopień kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna - WM
 • I stopień kształcenia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna – WM
 • II stopień kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu - WBiIŚ
 • II stopień kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - WBiIŚ

oraz 1 nowa specjalność:

 • Inżynieria Produkcji na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – WM

W najbliższym czasie zostaną też uruchomione kierunki:

 • I stopień kształcenia na kierunku kształcenia Biotechnologia – WBiIŚ
 • Makrokierunek Ekoenergetyka – WBiIŚ

oraz specjalność:

 • Proekologiczne systemy grzewcze na studiach stacjonarnych II stopnia Inżynierii Środowiska prowadzonej w języku angielskim – WBiIŚ

Szacuje się, iż z infrastruktury wspartej w ramach realizacji projektu do 2016 skorzysta ponad 14 000 studentów i pracowników Uczelni.

Łączna wartość projektu wyniosła 8 814 847,21 PLN z czego 85 % zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.