śr. 22 listopada 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Pomoc socjalna
 
 
 

POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKI 2017/2018

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów.

Wnioski należy składać  od 01.09.2017 r. do 05.10.2017 r. w pokoju nr 10.

Formy  pomocy:

·          stypendium socjalne,

·          stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

·          stypendium rektora dla najlepszych studentów,

·          zapomogi.

Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu w/w świadczeń na więcej niż jednym kierunku do każdego wniosku - załącznik nr 1


W roku akademickim 2017/2018 wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem  przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.


Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć konto osobiste i przedstawić w dziekanacie jego numer.

W uzasadnionych przypadkach  WKS może zażądać doręczenia  opinii  Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.


Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji materialnej studenta.Kontakt:

Justyna Kołoszko

tel.  (0 85) 746 96 65

e-mail   j.koloszko@pb.edu.pl