śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Prodziekani
 
 
 

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

VICE-DEANS FOR STUDENTS AFFAIRS AND EDUCATION
Faculty of Civil and Environmental Engineering

Dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz

Dr Jolanta Piekut

Prodziekan ds. Studenckich kierunków / Vice-dean for students affairs for study fields:

Prodziekan ds. Studenckich kierunków / Vice-dean for students affairs for study fields:

Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna

Landscape Arcitecture, Civil Engineering, Spatial Economy

Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska

Biotechnology, Eco-Engineering, Agri-food and Forestry Engineering, Environmental Engineering, Environmental Protection

DYŻUR DZIEKAŃSKI / VICE-DEANS DUTY HOURS:
(WBiIŚ pokój nr 15 / WBiIŚ room no 15)

DYŻUR DZIEKAŃSKI / VICE-DEANS DUTY HOURS:
(WBiIŚ pokój nr 15 / WBiIŚ room no 15)

CZWARTEK / THURSDAY 1000-1200

WTOREK / TUESDAY 1000-1200

SOBOTA/ SATURDAY 1130-1230

(w terminach zjazdów na studiach niestacjonarnych /
for part-time students)

CZWARTEK / THURSDAY 1000-1200

PIĄTEK / FRIDAY 1330-1530

(w terminach zjazdów na studiach niestacjonarnych / for part-time students)

e-mail: wbis.prosekretariat@pb.edu.pl

tel: (085) 746 95 80

e-mail: wbis.prosekretariat@pb.edu.pl

tel: (085) 746 95 80