wt. 19 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Prodziekani
 
 
 

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz

Dr Jolanta Piekut

Prodziekan ds. Studenckich kierunków:

Prodziekan ds. Studenckich kierunków:

Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna

Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza
i Leśna, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska,

DYŻUR DZIEKAŃSKI:
(WBiIŚ pokój nr 15)

DYŻUR DZIEKAŃSKI:
(WBiIŚ pokój nr 15)

PONIEDZIAŁEK 1000-1200

WTOREK 1000-1200

CZWARTEK 1000-1200

PIĄTEK 1330-1530
(w terminach zjazdów na studiach niestacjonarnych)

CZWARTEK 1000-1200

PIĄTEK 1330-1530
(w terminach zjazdów na studiach niestacjonarnych)

e-mail: wbis.prosekretariat@pb.edu.pl

tel: (085) 746 95 80

e-mail: wbis.prosekretariat@pb.edu.pl

tel: (085) 746 95 80