pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rekrutacja
 
 
 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich:

  • Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji
  • Harmonogram rekrutacji
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązani są w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich (z wybraną dziedziną naukową : Inżynieria Środowiska, Budownictwo).
  • Oświadczenie opiekuna naukowego.
  • Oświadczenie kierownika katedry (zakładu).
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie wraz z 2 zdjęciami ( + 1 zdjęcie na płytce w wersji elektronicznej nie przekraczające 50 KB proporcje boków 2:2,5 przy minimalnym rozmiarze 300:375 pikseli )(fotografie kandydata powinna być aktualne, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
  • Kartę informacyjną na studia doktoranckie.
  • Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
  • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich (kandydat przy składaniu  dokumentów dostanie skierowanie na badania do medycyny pracy ).
  • Kopię dowodu osobistego + dowód osobisty do wglądu.