wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rozbudowa i doposażenie bazy dydaktyczno–laboratoryjnej Uczelni
 
 
 
Rozbudowa i doposażenie bazy dydaktyczno–laboratoryjnej Uczelni
 

Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej Uczelni

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął we wtorek 22 września decyzję o wyborze projektów szkół wyższych, które dostaną pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach VI Osi Priorytetowej: Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Wśród najlepiej ocenionych projektów znalazł się projekt Politechniki Białostockiej pn. "Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej Uczelni".

Realizacja projektu umożliwi stworzenie na Politechnice Białostockiej nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-badawczej ukierunkowanej na potrzeby kształcenia wysokiej klasy specjalistów-inżynierów w przyszłościowych i uznanych za priorytetowe dziedzinach z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań w budownictwie,
 • inżynierii i ochronie środowiska, w tym wspieranie technologii odnawialnych i stosowania rozwiązań budownictwa energooszczędnego,
 • inżynierii biomedycznej,
 • techniki rolniczej i leśnej,
 • nanotechnologii.

Przedsięwzięcie zakłada modernizację powierzchni dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 6 nowych laboratoriów:

 • Laboratorium Biotribologii i Biomechaniki Inżynierskiej
 • Laboratorium Zaopatrzenia Ortopedycznego,
 • Laboratorium Biologii, Botaniki i Fizjologii Roślin,
 • Laboratorium techniki Rolniczej i Leśnej
 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej
 • Laboratorium Inżynierii Żywności

8 laboratoriów zostanie zmodernizowanych:

 • Laboratorium Toksykologii i Biochemii
 • Laboratorium Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Techniki Cieplnej i Wymiany Ciepła
 • Laboratoria w Zakładzie Geotechniki
 • Laboratorium Katedry Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli
 • Laboratorium Diagnostyki Cieplnej Budynków
 • Laboratorium Katedry Mechaniki Konstrukcji
 • Laboratorium Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

Powstanie 1 nowa pracownia komputerowa, a 4 pracownie komputerowe zostaną zmodernizowane.

Dzięki realizacji projektu na Politechnice Białostockiej powstanie 6 nowych kierunków kształcenia: 2008/09

 • I stopień kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna - WM
 • I stopień kształcenia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna – WM

2012

 • II stopień kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu - WBiIŚ
 • I stopień kształcenia na kierunku kształcenia Biotechnologia – WBiIŚ
 • II stopień kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - WBiIŚ
 • Makrokierunek Ekoenergetyka – WBiIŚ

oraz 2 nowe specjalności:
2012

 • Inżynieria Produkcji na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – WM
 • Proekologiczne systemy grzewcze na studiach stacjonarnych II stopnia Inżynierii Środowiska prowadzonej w języku angielskim – WBiIŚ

Szacuje się, iż z infrastruktury wspartej w ramach realizacji projektu do 2016 skorzysta 14 000 studentów i pracowników Uczelni.

Łączna wartość projektu wynosi 10 815 084, 35 PLN z czego 85 % zostanie pokrytych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.