ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studenckie Koło \"Ciepłownik\"
 
 
 

Od początku trwającego właśnie roku akademickiego działa Studenckie Koło Naukowe „Ciepłownik”. Zostało powołane przy Katedrze Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

opiekunowie

dr inż. Dorota Krawczyk
dr inż. Andrzej Gajewski

Zarząd:

Imię i nazwisko

Funkcja

Aneta Suchowierska

Prezes

Ewelina Glinkowska

Wiceprezes

Marta Roszczyc

Skarbnik

Beata Gosiewska

Sekretarz

Martyna Doroszkiewicz

Członek Zarządu

Zadania do realizacji na rok akademicki 2015/2016:

Przygotowanie referatów na V Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową "Inżynieria Środowiska Młodym Okiem".

Udział w I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie

Udział w szkoleniu dotyczącym automatyki w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Udział w szkoleniu dotyczącym automatyki w systemach grzewczych

Poszerzenie wiadomości dotyczących źródeł ciepła w systemach ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Zapoznanie się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w Elektrociepłowni Białystok

Zaktualizowanie strony internetowej kołaAby określenie „naukowe” nie było tylko pustym słowem, postanowiliśmy od początku aktywnie zadziałać w kierunku poszerzania wiedzy z zakresu naszych studiów.

 
galeria
 
Galeria SKN Ciepłownik