sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia I stopnia - Architektura Krajobrazu
 
 
 
Studia inżynierskie, I stopnia:
  • stacjonarne (dzienne)3,5-letnie,
  • niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie.
Specjalność – kształtowanie terenów zieleni

(stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent uzyskuje umiejętności niezbędne do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych i projektowych w zakresie kształtowania terenów zieleni (parków i ogrodów) w krajobrazie miejskim otwartym.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci w trakcie studiów przygotowywani są do pracy w pracowniach projektowych, zespołach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, firmach projektowo-wykonawczych realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.