sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia I stopnia - Budownictwo
 
 
 
Studia inżynierskie, I stopnia
  • stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie
  • niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie

Specjalność– konstrukcje budowlane (stacjonarne)Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkalnego, komunalnego i przemysłowego, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz podstaw projektowania i analizy układów konstrukcyjnych budynków.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej, może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych.

Specjalność – budownictwo drogowe (stacjonarne)Program studiów przygotowuje do kierowania i nadzorowania drogowych robót budowlanych, eksploatacji i utrzymania dróg i ulic oraz projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci tej specjalności otrzymują podstawowe wykształcenie ogólnobudowlane, a w szczególności są przygotowani do wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych.Specjalność – realizacja i eksploatacja budynków (stacjonarne)


Specjalność ta obejmuje zagadnienia dotyczące realizacji procesów budowlanych w fazie programowania inwestycji oraz w okresie wznoszenia, eksploatacji i rozbiórki budynków.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę dotyczącą: zasad i metod wykonywania budynków, w zakresie całości obiektu, jak i poszczególnych elementów, a także wytwarzania niektórych materiałów budowlanych; organizacji procesów produkcyjnych, tj. racjonalnego umiejscowienia w czasie i przestrzeni czynności technicznych oraz środków wytwarzania; optymalnego sterowania (zarządzania) procesem budowlanym z uwzględnieniem wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

Specjalność – inżynieria lądowa (niestacjonarne)Program studiów zapewnia gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów technicznych, prawa budowlanego, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie, a także organizacji, zarządzania oraz efektywności ekonomicznej realizowanej działalności budowlanej.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, projektowania podstawowych elementów budowlanych, kierowania zespołami i firmą budowlaną. Uzyskuje wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz wykorzystania technik komputerowych w praktyce inżynierskiej oraz współdziałania przy projektowaniu i kontrolowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych.