wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia I stopnia - Inżynieria Środowiska
 
 
 
Studia inżynierskie, I stopnia.
  • stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie.
  • niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie.

Specjalność – urządzenia i instalacje sanitarne (stacjonarne i niestacjonarne)Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku wiejskim, jak i w zurbanizowanym oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.