sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia II stopnia - Budownictwo
 
 
 
Studia II stopnia
  • stacjonarne (dzienne) 1,5-roczne
  • niestacjonarne (zaoczne) 1,5-roczne

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (lub zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych.

Specjalność – inżynieria drogowa (stacjonarne i niestacjonarne)


Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania dróg, ulic i skrzyżowań, ich eksploatacji i utrzymania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych, a także rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w zakresie budownictwa drogowego i ogólnego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach drogowo-mostowych, budownictwa ogólnego, produkujących materiały budowlane, biurach projektowych, zarządach dróg i ulic.

Specjalność – inżynieria procesów budowlanych


(stacjonarne i niestacjonarne)

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, technologii i organizacji budownictwa ogólnego, przemysłowego i rolniczego oraz projektowania procesów technologicznych w zakładach przemysłu budowlanego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej projektowania i realizacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent tej specjalności posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami projektowania i organizacji procesów budowlanych, jest również przygotowany do projektowania nieskomplikowanych konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych.

Specjalność – konstrukcje budowlane i inżynierskie


(stacjonarne i niestacjonarne)

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, hale fabryczne, magazyny) oraz konstrukcji inżynierskich (zbiorniki, silosy, mosty, wiadukty). Dzięki zajęciom w nowoczesnych laboratoriach badawczych studenci zdobywają przygotowanie w zakresie nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji projektowania oraz organizacji i zarządzania w budownictwie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz sprężonych, zarówno w technologii monolitycznej, jak i prefabrykowanej.