sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia II stopnia - Inżynieria Środowiska
 
 
 
Studia II stopnia.
  • stacjonarne (dzienne) 1,5-roczne
  • niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (lub zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych.

Specjalność – wodociągi i kanalizacje (stacjonarne)Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w jednostkach administracji państwowej, jednostkach ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich, w instytucjach naukowo-badawczych w szkołach wyższych i średnich.

Specjalność – sieci i systemy sanitarne (niestacjonarne)Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, wodociągów i kanalizacji. Daje również podstawowe przygotowanie w zakresie sieci i systemów sanitarnych stosowanych w budownictwie i gospodarce przestrzennej.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Absolwenci przygotowani są do pracy w pracowniach instalatorskich biur projektów oraz w przedsiębiorstwach wykonawczych z branży inżynierii środowiska.

Specjalność – ogrzewnictwo i wentylacje (stacjonarne)Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych i naukowych związanych z klimatem wewnętrznym w budynkach i innych obiektach, ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w biurach projektowych, w wykonawstwie, w jednostkach administracji państwowej w szkolnictwie średnim i wyższym.