sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia II stopnia - Ochrona Środowiska
 
 
 
Studia II stopnia
  • stacjonarne (dzienne) 1,5-roczne
  • niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (lub zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych.

Specjalność – ekoinżynieria (stacjonarne)

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do wykonywania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia środowiskowe o wyraźnych aspektach ekologicznych. Mogą to być przykładowo zagadnienia z obszaru: tworzenia ekoproduktów, wtórnego wykorzystania obiektów technicznych, budownictwa proekologicznego i infrastruktury proekologicznej, materiałów przyjaznych środowisku, itd.

Sylwetka abslowenta:
Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowiskowo rozwiązań technicznych i kierowania procesami ich wdrażania. Przygotowany jest on do pracy w działach rozwoju, konstrukcji, technologii, a także w konkretnych działach produkcji.

Specjalność – kształtowanie środowiska (stacjonarne i niestacjonarne)

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i negatywnych przekształceniach oraz o sposobach eliminowania niekorzystnych zmian. Daje więc wiedzę, która umożliwia zachowanie środowiska i krajobrazu w miarę niezmienionym stanie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent pogłębia wiedzę o środowisku i jego ochronie zdobytą na studiach inżynierskich i potrafi zaplanować i zaprojektować takie zmiany w środowisku, które doprowadzają do lepszego zharmonizowania warunków życia człowieka z wymogami przyrody. Dotyczy to zmian w układzie przestrzennym użytków ekologicznych, uproduktywnienia gruntów zdegradowanych, poziomego i pionowego formowania szaty roślinnej i rzeźby terenu.