sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia podyplomowe - BEiE
 
 
 
Budownictwo Ekologiczne i Energooszczędne
 

Studia podyplomowe "BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE" adresowane są do:

  • czynnych zawodowo inżynierów zwłaszcza projektantów architektury i konstrukcji budynków,
  • pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, zainteresowanych tematyką fizyki budowli,
  • kandydatów na audytorów energetycznych w rozumieniu ustawy o wspieraniu inwestycji termomodenizacyjnych lub ekspertów wykonujących energetyczną ocenę budynków w rozumieniu przepisów o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 kwietnia 2008 r. studia podyplomowe "BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE" realizowane na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej wpisano do wykazu studiów podyplomowych, których ukończenie uprawnia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA: Uczestnictwo w studiach jest odpłatne.

Strona WWW studiów: http://www.beie.pb.edu.pl

plik